Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


NIEUWS UIT HET HEILIG HART     <=terug

Hieronder kunt u het belangrijkste nieuws uit onze gemeenschap lezen. Soms wordt er na afloop van een activiteit een link in het bericht opgenomen waarin de aankondiging is vervangen door een verslag van de activiteit. Ook wordt soms een link opgenomen naar foto's of filmbeelden van de activiteit.

(bekend gemaakt op 8 oktober 2012) Zaterdagochtend heeft de gemeenteraad, inclusief zijn voorzitter burgemeester Leemhuis-Stout in het souterrain van de H.Hartkerk voorlichting gekregen over de plannen voor de heringebruikname van het souterrain. Lees meer...

(bekend gemaakt op 18 december 2011) Vrijdag 16 december heeft de Commissie Deetman, die onderzoek heeft gedaan naar het kindermisbruik door RK-geestelijken, haar schokkende eindrapport uitgebracht. Verslag van het onderzoek is te lezen op: http://www.onderzoekrk.nl/. Zondag 18 december hebben de parochianen informatie van de bisschoppen ontvangen over dit misbruik. Lees: brief bisschoppen

(bekend gemaakt op 26 juli 2011) De mogelijke verhuur van de kelderruimte is een nieuwe fase ingegaan. Medio 2010 heeft het parochiebestuur m.m.v. het bisdom Rotterdam contracten ondertekend met een huurder voor gebruik van de volledige kelderruimte, onder alle gebouwen en een deel van de tuin. Na overleg met B&W van Schiedam in juli 2011 is besloten een ambtelijke werkgroep in te richten die samen met de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk bekijkt hoe de plannen kunnen worden aangepast om gebruik van de kelder te realiseren. Zoals bekend zijn de huurinkomsten essentieel voor het behoud van het gemeentelijk monument.

(bekend gemaakt op 1 juli 2011)
 De startviering van de opgerichte parochie De Goede Herder zal plaatsvinden op zaterdag 17 september om 18.00 uur. Plaats is de Heilig Hartkerk (Gorzenkerk) in Schiedam. Hoofdcelebrant zal zijn: mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam. Lees ook: decreet De Goede Herder. De parochie bestaat uit de rooms katholieke gemeenschappen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De parochie is zeven kerken rijk. De Gorzenkerk, de grootste kerk van de parochie, is uitgekozen voor de openingsviering.
Hoofdcelebrant zal zijn: de nieuwe bisschop van Rotterdam (sinds 1 juli 2011), mgr. Hans van den Hende.
Verder zal het pastoraal team van de Goede Herder meecelebreren: pastoor Charles Duynstee, pastor Coert Biesjot, pr. en de pastoraal werkenden Lidwien Meijer en Kees Koeleman.
De viering wordt muzikaal verzorgd door een gelegenheidskoor: Het Goede Herderkoor. Klik hier voor:
INFORMATIE GOEDE HERDERKOOR (uitnodiging, repetities, bladmuziek, muziekbestanden).

(bekend gemaakt op 7 mei 2011) De clustering van de parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zal plaatsvinden per 1 juli 2011. Op dat moment zal er sprake zijn van 1 parochie: De Goede Herder, met 6 deelgemeenschappen, waaronder de deelgemeenschap H.Hart. Voor details, klik op NIEUWSBRIEF 2011-4 (7/8 mei 2011)

(bekend gemaakt op 20 november 2010) Het kerstprogramma 2010 is bekend gemaakt, inclusief repetitiedata koren. Voor details, klik op: KERSTPROGRAMMA 2010.

(bekend gemaakt op 18 december 2010) De gezamenlijke parochies die het cluster Nieuwe Maas vormen, brengen de vijfde nieuwsbrief in 2010 uit. Onderwerp: pastorale zorg in de parochies/deelgemeenschappen per 1-1-2011. Voor meer details, klik op: NIEUWSBRIEF 2010-5 (18/19 december 2010).

(bekend gemaakt op 26 november 2010)
 De AH-spaarpuntenactie heeft het volgende resultaat opgeleverd:
Eindstand: 97 deelnemers, wij hebben een geweldige opbrengst: 1280,70 euro!!!
Hiermee zijn we derde van alle deelnemers.
http://www.sponsorspaaractie.nl/
Verder is op vrijdag 26 november bekend geworden dat we voor onze presentatie op zaterdag 23 oktober in de Groenelaan de tweede prijs (1000 euro) hebben behaald.
Dus de totale opbrengst t.b.v. de verlichting van de kerk is: 2280,70 euro.
Voor onze kerk deed mee: de Vriendenstichting. Met dank aan vele parochianen, wijkbewoners en ouders/kinderen van de St.Jozefschool. Voor een verslag, klik op: spaarpuntenactie 2010.

(bekend gemaakt op 1 november 2010) Na een ziekbed van enkele maanden is vandaag op 84-jarige leeftijd onze koster Jaap Bel overleden. Klik op de volgende links voor een FOTO en de ROUWKAART.

(bekend gemaakt op 23 oktober 2010) Onderwerp: bisschop stemt in met fusie per 1-7-2011. Voor meer details, klik op: NIEUWSBRIEF 2010-4 (23/24 oktober 2010).

(bekend gemaakt op 18 september 2010) Onderwerp: parochies zijn het eens over financiën, start andere werkgroepen. Voor meer details, klik op: NIEUWSBRIEF 2010-3 (18/19 september 2010).

(bekend gemaakt op 11 september 2010) De kerktijden voor alle kerken in het cluster voor het jaar 2011 zijn bekend. De zondagsviering in de H.hartkerk begint 1 kwartier eerder. De aanvangstijd wordt 9.30 uur (i.p.v. 9.45 uur). De aanvangstijd van de Engelstalige viering blijft ongewijzigd (11.00 uur). Voor informatie over de kerktijden in alle kerken van het cluster Nieuwe Maas, klik op: NIEUWSBRIEF 2010-2 (11/12 september 2010).

(bekend gemaakt op 27 juni 2010) Het kerkbestuur van de H.Hartparochie heeft aansluitend op de informatiebijeenkomst over de clustervorming, de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin wordt aangegeven dat de parochie samen met de andere parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis in één cluster gaat samenwerken. (Overigens zijn de besprekingen al ruim 1 jaar bezig.) De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door penningmeester Louis van Poppel en secretaris Henry de Wolf.

(bekend gemaakt op 11 juni 2010) Gisteren is overleden emeritus hervormd predikant Dominee J.D. Wuister, lid van het Comité van Aanbeveling ter behoud van de H.Hartkerk.

(bekend gemaakt op 15 mei 2010) De 6 parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben uitgesproken om verder te gaan als 1 parochie met 1 kerkbestuur, conform het beleid van het bisdom Rotterdam. Kerkgangers Voor het officiële bericht van de zes parochies, klik op: NIEUWSBRIEF 2010-1 (15/16 mei 2010). Na de eucharistieviering van zondag 16 mei krijgen kerkgangers het communiqué op papier uitgereikt. In de kerken van de andere 5 parochies gebeurt hetzelfde.
(bekend gemaakt op 26 april 2010) De Engelstalige RK-gemeenschap Christ Our Redeemer die sinds april 2006 elke zondag de kerk van onze H.Hartparochie huurt om bij elkaar te komen voor een Engelstalige viering, is er na een televisiedocumentaire achter gekomen dat een voormalige Ierse vrijwilliger een veroordeelde pedofiele priester was. In de NRC van 26 april 2010 verscheen een artikel hierover. In het AD van 29 april staat hoe door ingrijpen van burgemeester Aboutaleb de vrijwilliger werd bewogen om uit Nederland te vertrekken. Klik op: NRC-AD-artikel.

(bekend gemaakt op 1 januari 2010) De bisschop van Rotterdam, mgr. Ad van Luyn, heeft Charles Duynstee met ingang van 1-1-2010 benoemd tot pastoor van de H.Hartparochie. Duynstee is tevens benoemd tot pastoor van de parochies St.Jan-Visitatie (Schiedam), Willibrord (Vlaardingen) en Andreas, Petrus en Paulus (Maassluis). Coert Biesjot is benoemd tot pastor voor de vier genoemde parochies.

(bekend gemaakt op 19 december 2009) De bisschop van Rotterdam, mgr. Ad van Luyn, heeft bekend gemaakt dat de clustering van de 6 parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zal starten op 1 januari 2010. Eerst zal er worden toegewerkt naar een federatie. Deze zal op 1 juli 2012 moeten zijn uitgemond in een volledige fusie.

(bekend gemaakt op 3 december 2009) Alle kerstactiviteiten op een rijtje: (zondag 13 december) tijdens viering 11.00-12.00 uur: Engelstalig kerstspel door kinderen, (zondag 13 december): vanaf 13.00 uur: versieren kerk, pastorie en toren, (woensdag 16 december) om 16.30 uur: Kerstviering St. Bernardusschool, (donderdag 17 december) om 11.00 uur: Kerstbijeenkomst KVO, (donderdag 17 december) om 18.30 uur: Kerstviering St. Willibrordusschool, (vrijdag 18 december) om 9.30 uur: Kerstviering St. Jozefschool, (vrijdag 18 december) om 10.00 uur: Kerstbijeenkomst Zonnebloem, (zondag 20 december) om 15.00 uur in de NPB-kerk (Westvest): Lessons and Carolsviering, m.m.v. het Gelegenheidskoor, (zondag 20 december) om 17.00 uur: Kerstlichtjestocht, (donderdag 24 december) om 18.30 uur: Gezinskerstviering, (donderdag 24 december) om 20.00 uur: Nachtmis (Nederlands/Engels), (vrijdag 25 december) om 9.45 uur: Eucharistieviering, (zondag 27 december) om 9.45 uur: Woord- en Communiedienst. Voor meer details, klik op: Kerstmis 2009

(bekend gemaakt op 7 november 2009)
Het pastorale team voor het cluster Nieuwe Maas is compleet
, ruim één jaar voordat het cluster, bestaande uit de parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, officieel van start zal gaan. Dit weekend zal in alle parochies van het beoogde cluster de tweede priester van het team bekend worden gemaakt. Zijn naam is C.J.M. (Coert) Biesjot, momenteel pastoor van de parochie Christus Dienaar in de Hoekse Waard. Voor meer informatie, klik op: PASTORAAL TEAM.

(bekend gemaakt op 24 oktober 2009)
Jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst van de Vriendenstichting en het kerkbestuur:
Op vrijdag 27 november zal de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk en het kerkbestuur de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst houden. Op de agenda staan het jaarverslag 2008 van de stichting en de toelichting op de ontwikkelingen rond het souterrain. Plaats van samenkomst is de KETELFACTORY aan de Hoofdstraat 44, 3114 GG  te Schiedam. Vanaf 16.30 bent u welkom. 

(bekend gemaakt op 28 september 2009) Op 16 november houdt het kerkbestuur voorafgaand aan haar vergadering een vragenhalfuur. Parochianen en belangstellenden zijn van harte welkom. In de Gorzenklok van november 2009 zal een aankondiging worden opgenomen.

(bekend gemaakt op 28 augustus 2009) Op 4 oktober 2009, de sterfdag van de H. Franciscus van Assisi, zal in de H.Hartkerk een dierenzegening plaatsvinden. Voorganger: diaken Ronald Dits. Na afloop van de korte viering zullen er diverse activiteiten in het kader van Werelddierendag zijn. Voor het laatste nieuws / voor een verslag, zie: dierenzegening 2009.

(bekend gemaakt op 13 juni 2009, aangepast op 26 augustus en 28 september) De eerste week van juni heeft de bisschop aan de parochiebesturen van het toekomstige cluster Schiedam-Vlaardingen-Maassluis de beoogd moderator (oftewel “hoofdpastoor”) van dit cluster bekend gemaakt. Het is Charles Duynstee, in 1958 geboren in Maastricht en in 1996 tot priester gewijd.
Eerder hadden de pastorale beroepskrachten en de betrokken parochiebesturen al kennis kunnen maken met Duynstee en positief geadviseerd aangaande een mogelijke benoeming.
Duynstee  heeft economie gestudeerd in Rotterdam en theologie in Utrecht. Vervolgens heeft hij in zijn eerste benoeming in Vlaardingen de fusie van vier parochies meegemaakt. Tot dit najaar werkt hij nog in Rotterdam-Oost/Capelle. In 2010 zal hij in ons cluster beginnen als administrator van onze H.Hartparochie, alsmede de parochie St.Jan/OLV Visitatie te Schiedam, de parochie St. Willibrord te Vlaardingen, en de parochie HH. Andreas, Petrus en Paulus te Maassluis. In 2011 zal hij "hoofdpastoor" zijn van de parochie HH. Jacobus en Martinus te Schiedam-Noord en op 1 maart 2011 ook van de parochie H.Liduina/OLV Rozenkrans te Schiedam. In het toekomstig pastoraal team worden Charles Duynstee en onze pastoraal werkende Lidwien Meijer collega´s. De woonplaats van pastoor Duynstee zal Vlaardingen zijn.

(bekend gemaakt op 6 april 2009) Het Heilig Hartfeest, het jaarlijkse vrijwilligersfeest in onze parochie, zal dit jaar plaatsvinden op vrijdagavond 19 juni. De kerkviering zal beginnen om 19.00 uur. In de maand mei krijgen vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging. 

(bekend gemaakt op 22 februari 2009) De communicantjes 2009 hebben een eigen plek op deze website. Aankondigingen, agenda, verslagen en foto´s kunt u via deze pagina lezen/bekijken. Klik op communicantjes 2009

(bekend gemaakt op 20 februari 2009) Op 20 april houdt het kerkbestuur een open kerkbestuursvergadering. Parochianen en belangstellenden zijn van harte welkom. In de Gorzenklok van april 2009 zal een aankondiging worden opgenomen, in de Gorzenklok van mei 2009 zal kort verslag worden gedaan van de bijeenkomst. Een uitgebreid verslag zal op een later tijdstip door de secretaris van het bestuur beschikbaar worden gesteld.

(bekend gemaakt op 12 december 2008) Alle kerstactiviteiten op een rijtje: (zondag 14 december) tijdens viering 11.00-12.00 uur: Engelstalig kerstspel door kinderen, (woensdag 17 december) om 16.30 uur: Kerstviering St. Bernardusschool, (donderdag 18 december) om 11.00 uur: Kerstbijeenkomst KVO, (donderdag 18 december) om 18.30 uur: Kerstviering St. Willibrordusschool, (vrijdag 19 december) om 9.30 uur: Kerstviering St. Jozefschool, (vrijdag 19 december) om 10.00 uur: Kerstbijeenkomst Zonnebloem, (zaterdag 20 december) om 14.00: Kerstconcert van de Jeugd Rijnmondband, (zondag 21 december) om 15.30 uur in de NPB-kerk (Westvest): Lessons and Carolsviering, m.m.v. het Gelegenheidskoor, (zondag 21 december) om 17.00 uur: Kerstlichtjestocht, (woensdag 24 december) om 18.30 uur: Gezinskerstviering, (woensdag 24 december) om 22.00 uur: Tweetalige Nachtmis (Nederlands/Engels), (donderdag 25 december) om 9.45 uur: Eucharistieviering. Voor meer details, klik op: Kerstmis2008

(bekend gemaakt op 10 december 2008) Vandaag zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de landelijke VSB-prijsvraag "Erfgoed op eigen benen." Voor deze prijsvraag heeft de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk een plan ingediend voor de ontwikkeling van het souterrain onder de kerk. Op 20 november maakte de prijsvraag-jury bekend dat onze kerk tot de zes genomineerden voor de prijsvraag behoorde en op 2 december heeft de jury de kerk bezocht en ter plekke uitleg gekregen over de plannen. Helaas heeft de jury gemeend dat onze plannen niet tot de drie beste voorbeelden van her/nevenbestemming in Nederland behoren. Wel is de jury lovend over de plannen. Het bijbehorende juryrapport krijgt de Vriendenstichting op 18 december overhandigd. De erkenning die de plannen hebben gekregen is voor het Stichtingsbestuur en kerkbestuur reden om zich vol vertrouwen te blijven inzetten voor de realisering van de herontwikkeling van het kelder-souterrain.

(bekend gemaakt op 20 november 2008) Vandaag is bekend gemaakt dat onze kerk behoort tot de zes genomineerden van de landelijke VSB-prijsvraag "Erfgoed op eigen benen." Deze prijsvraag is uitgeschreven in het kader van 2008: Het Jaar van het Religieus Erfgoed, met tal van vooraanstaande Nederlanders in het Comité van Aanbeveling, het bestuur en de organiserende werkgroep. Waaronder Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en kardinaal Simonis. Voor deze prijsvraag heeft de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk eind oktober 2008 een plan ingediend voor de ontwikkeling van het souterrain onder de kerk.
Andere genomineerden zijn: de Ruïnekerk te Bergen (NH), Kerk van het H.Hart van Jezus te Hengelo (OV), St.Jozefkerk te Helmond (NB), de Dominicuskerk te Utrecht (UT) en de OLV van Lourdeskerk te Zuidermeer (NH). Begin december zal een jury alle kerken bezoeken om ter plekke uitleg te krijgen over de plannen.
Zie voor achtergrondinformatie over de prijsvraag, de websites: 2008: Jaar van het Religieus Erfgoed en Task Force Toekomst Kerkgebouwen
.
Zie voor persberichten (H.Hartkerk en VSB-fonds):
Persberichten genomineerden

(bekend gemaakt op 28 augustus 2008) Op 17 november houdt het kerkbestuur een open kerkbestuursvergadering. Parochianen en belangstellenden zijn van harte welkom. In de Gorzenklok van november 2008 zal een aankondiging worden opgenomen, in de Gorzenklok van december 2008 zal kort verslag worden gedaan van de bijeenkomst. Een uitgebreid verslag zal op een later tijdstip door de secretaris van het bestuur beschikbaar worden gesteld.

(bekend gemaakt op 21 juni 2008)
Jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst van de Vriendenstichting en het kerkbestuur:
In het weekend van 13/14 september is de kerk geopend i.v.m. Open Monumentendag 2008. Op zondag na de viering van 9.45 uur zal omstreeks 11 uur in de pastorie de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk en het kerkbestuur de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst houden. Op de agenda staan het jaarverslag 2007 van de stichting en de toelichting op de restauratiewerkzaamheden. Aansluitend op deze bijeenkomst kunt u de werkzaamheden zelf bekijken en uitleg hierover krijgen. In de kerk vinden zondag vanaf 12.30 uur rondleidingen plaats.

(bekend gemaakt op 26 mei 2008)
Mededeling van het Kerkbestuur en de Vriendenstichting:
"Tot onze vreugde kunnen wij u mededelen, dat het laatste stuk restauratie binnenkort zal worden aanbesteed. De werkzaamheden zullen nog voor de aanvang van de bouwvakvakantie van start gaan en naar verwachting nog dit jaar gereed zijn.
Het betreft feitelijk een belangrijke opdracht als sluitstuk van de restauratie eerste fase.
De afgelopen maanden waren spannend. De bouwkosten zijn de laatste jaren toegenomen, evenals het verval, zodat ook nieuwe werkzaamheden aan het onderhoudsplan moesten worden toegevoegd.
Er dreigde een flink tekort te ontstaan, maar onze naaste buurman, de firma Nolet, was bereid een grote financiële bijdrage te leveren zodat de werkzaamheden nu kunnen starten.
De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk laat weten dat zij over de nodige geldmiddelen zal beschikken om deze fase van de restauratie te financieren. Dit is echter alleen het geval als de stichting ook dit jaar weer kan rekenen op haar vrienden!! Hierbij doen we dan ook een beroep op alle leden en donateurs van de vriendenstichting om weer gul bij te dragen aan de jaarlijkse mailing."

(bekend gemaakt op 20 april 2008) Het Heilig Hartfeest, het jaarlijkse vrijwilligersfeest in onze parochie, zal dit jaar plaatsvinden op vrijdagavond 6 juni. De kerkviering zal beginnen om 19.30 uur. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, waarop het feest op de eigenlijke feestdag van het Heilig Hart (30 mei) zou worden gevierd. Voor een verslag met foto´s, klik op: VRIJWILLIGERSFEEST (H.Hartfeest)

(bekend gemaakt op 30 maart 2008) De Pinkstergemeente Werk uit Gods Handen, normaal kerkend in de Bethelkapel, zal van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni haar lustrum vieren met een aantal kerkdiensten in ons kerkgebouw en een aantal bijeenkomsten in onze pastorie. De wekelijkse zondagse vieringen en bijeenkomsten van onze parochie en van de Engelstalige gemeenschap zullen ongehinderd doorgang vinden.

(bekend gemaakt op 25 februari 2008; herhaalde bekendmaking) Op 10 maart houdt het kerkbestuur een open kerkbestuursvergadering. Parochianen en belangstellenden zijn van harte welkom. In de Gorzenklok van maart 2008 is een aankondiging opgenomen, in de Gorzenklok van april 2008 zal een beknopt verslag worden opgenomen. Een uitgebreid verslag zal op een later tijdstip door de secretaris van het bestuur beschikbaar worden gesteld.

(bekend gemaakt op 20 januari 2008) Het Rozenburgs Mannenkoor zal de zondagsviering van 3 februari ondersteunen. Het koor telt zo´n 100 leden, waarvan een groot deel op het altaar zal plaatsnemen. Voor meer informatie, zie: Rozenburgs Mannenkoor

(bekend gemaakt op 23 december 2007) Onze parochie is een kerstversiering rijker: een 330 cm brede en 770 cm hoge ster. Deze ster is op 23 december bevestigd aan de toren en markeerde het eindpunt van de Kerststerretjestocht voor kinderen. Aan deze tocht deden 40 kinderen en 60 ouders en grootouders mee. Twee delen van de verlichting zijn helaas uitgevallen. Volgend jaar wordt op de ster een lichtslang van hogere kwaliteit aan de ster bevestigd... Voor een terugblik - met foto´s op alle kerstactiviteiten, klik op: Kerstmis2007

(bekend gemaakt op 20 december 2007) Het kerkbestuur heeft een plan voor aanpassing van de kerkzaal gepresenterd. Een korte beschrijving kunt u vinden in de Gorzenklok en door te klikken op: Plannen 2007 kerkzaal en kelder

(bekend gemaakt op 23 november 2007) De parochie is een mooi schilderij rijker, geschonken door nazaten van Wim Adolfs, de kunstenaar die de grote muurschildering, twee tableaus van Liduina en de acht grote hoofdaltaar-kandelaars op zijn naam heeft staan. Lees verder door te klikken op: Nieuw kunstwerk Adolfs

(bekend gemaakt op 12 november 2007) Op woensdag 21 november zal er in de pastorie een voorlichtingsavond worden gegeven over de Wereld Jongerendagen te Sydney (WJD2008). Deze avond is bestemd voor jongeren van 15-30 uit de parochies van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en de Engelstalige gemeenschap uit deze regio. Voor meer informatie, klik op: WJD2008-Sydney

(bekend gemaakt op 15 oktober 2007) Na de gezinsviering van 4 november 2007 zal in het kader van ouders en Geloofsopvoeding een spel voor gezinnen in de pastorie worden gehouden. Voor meer informatie, klik op: Kinderen en geloofsopvoeding

(bekend gemaakt op 1 oktober 2007) Op zondag 18 november zijn jongeren in actie (crèche, auto´s wassen, taarten bakken) in het kader van Diaconaction. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een school in Kenia. Voor meer informatie en voor foto's, klik op: Diaconaction

(bekend gemaakt op 29 september 2007) Het Toonkunstkoor Schiedam zal op zondag 18 november om 16.00 uur in onze kerk een concert geven. Op het programma staan twee cantates en een motet van J.S. Bach.
Voor meer informatie, filmbeelden en foto's, klik op: Toonkunstkoor Schiedam

(bekend gemaakt op 26 september 2007) De jaarlijkse najaarsrommelmarkt zal op zaterdag 10 november worden gehouden. Voor meer informatie, klik op: Rommelmarkt najaar 2007.

(bekend gemaakt op 9 september 2007) De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk heeft op haar jaarlijkse informatiebijeenkomst het jaarverslag 2006 gepubliceerd. Het is digitaal te downloaden vanaf onze webpagina. (Klik op Jaarverslag stichting voor een verwijzing naar de pagina vanwaar u kunt downloaden.)
Op dezelfde bijeenkomst is bekendgemaakt dat burgemeester Verver oud-burgemeester Scheeres opvolgt als lid van het Comité van Aanbeveling.
Belangrijkste onderwerp op de bijeenkomst was de presentatie door stichtingsbestuur en kerkbestuur van plannen om de ruimte onder de kerk na ruim 25 jaar weer in gebruik te nemen. Op korte termijn zullen deze plannen op onze website worden geplaatst. Klik op: Plannen 2007 kerkzaal en kelder

(bekend gemaakt op 22 augustus 2007) Ook dit jaar zullen er weer zes najaarslezingen worden gegeven. Vijf in oktober en één in november. Meer informatie kunt u lezen op: Najaarslezingen 2007.

(bekend gemaakt op 28 juli 2007) Op zondag 9 september 2007 wordt er een voorlichtingsbijeenkomt georganiseerd door de Vriendenstichting i.s.m. het Kerkbestuur. Aanvang 11.00 uur. Meer informatie kunt u lezen op: Jaarvergadering 2007 Vriendenstichting.

(bekend gemaakt op 16 juli 2007) Op zaterdag 8 september 2007 is de kerk open in het kader van Open Monumentendag 2007. Thema: Moderne Monumenten 1900-1965. Klik op Open Monumentendag 2007 voor meer informatie.

(bekend gemaakt op 25 juni 2007)
Op maandag 4 juni 2007 vond er een voorlichtingsbijeenkomst van het bisdom Rotterdam plaats voor parochiebesturen. Een verslag, gepubliceerd in de Gorzenklok van juli/augustus 2007 kunt u lezen door te klikken op: Reorganisatie bisdom.

(bekend gemaakt op 1 mei 2007) Op vrijdag 15 juni 2007 zal in onze parochie het H.Hartfeest worden gevierd voor alle vrijwilligers en hun partners. De viering begint om 19.00 uur in de kerk. Aansluitend zal het feest worden gehouden in de pastorie. Voor impressies van deze avond, klik op: H.Hartfeest 2007.

(bekend gemaakt op 26 maart 2007) Op zondag 3 juni 2007 om 10.30 uur wordt er in onze kerk een eucharistieviering met Oosters-Orthodox tintje gehouden. Met medewerking van het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak. Klik op Kozakkenviering voor enkele impressies.

(bekend gemaakt op 26 februari 2007) Op zaterdag 21 april 2007 vindt de Voorjaars-Rommelmarkt plaats. Klik op Rommelmarkt voor meer bijzonderheden.

(bekend gemaakt op 21 februari 2007) De maandelijkse borrel-dansant, een vorig jaar gestarte activiteit voor ouderen op zondagmiddag, zal na februari voor onbepaalde tijd worden stopgezet. Met ingang van maart wordt een nieuwe activiteit voor wijkbewoners gestart: een maandelijks te houden wijkmaaltijd. Beide activiteiten zijn/worden georganiseerd door onze parochie i.s.m. Clubhuis Zuid.

(bekend gemaakt op 29 januari 2007) Op zondag 4 maart organiseren de jongeren van onze parochie een vastenmaaltijd in het kader van de actie "Vast iets voor Suriname". Aanvang 17.00 uur. Foto's van deze actie zijn geplaatst op de pagina: H.Hart-fotogalerij.

(bekend gemaakt op 18 december 2007) De 1e Communieviering, georganiseerd door een interparochiële werkgroep van onze parochie en de St.Jan/Visitatie, zal plaats vinden op zondag 15 april 2007. Het programma kunt u vinden op: Oproep communicantjes 2007. Voor impressies van deze dag, klik op: H.Hart-fotogalerij.

(bekend gemaakt op 27 november 2006) Op 24 december 2006 zal er in onze parochiekerk een tweetalige Kerst-nachtmis worden gevierd. Deze viering is een samenwerkingsverband tussen onze H.Hartparochie en de bij ons kerkende Engelstalige gemeenschap.

(bekend gemaakt op 30 oktober 2006) Op zondag 10 december 2006 zal van 14.00 - 17.00 uur een Kerst-inn worden georganiseerd in onze kerk. Doelgroep zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar. De entree bedraagt 1 euro.

(bekend gemaakt op 27 september 2006) Op 17 oktober viert het bisdom haar 50-jarig bestaan voor parochianen uit het dekenaat Rijnmond. Voor onze parochie zijn 25 kaarten beschikbaar. Voor meer informatie, klik op: Bisdomfeest

(bekend gemaakt in januari 2006, geüpdatet op 25 september 2006) Het muziektheaterstuk over het leven van Liduina zal op 1, 3 en 4 november 2006 in onze kerk worden opgevoerd. Leden van de Club van 100 krijgen korting.

(bekend gemaakt op 9 september 2006) Op zaterdag 9 september is de kerk in het kader van Open Monumentendag open geweest ter bezichtiging. Uigestald waren enkele kazuifels, kelken en monstransen. Alsmede een tentoonstelling met onder meer foto's van een twintigtal bruidsparen die ooit in de Heilig Hartkerk zijn getrouwd. Het bezoekersaantal lag iets boven de 60. Voor een verslag, klik op: Verslag Open Monumentendag 9-9-2006

(bekend gemaakt op 27 augustus 2006) Op zaterdag 14 oktober vindt de Najaarsrommelmarkt plaats. Aanvang 10.00 uur.

(bekend gemaakt op 15 augustus 2006) Per 15 augustus 2006 is de internetsite van de Heilig Hartparochie officieel in de lucht. Adres: www.heilighartkerk.nl. Op deze site kunt u zich op de hoogte stellen van actuele zaken in onze parochie: adressen, contactpersonen, delen van het beleidsplan, agenda's, allerlei nieuws, achtergrondinformatie en de inhoud van ons parochieblad De Gorzenklok. Verder is er van alles te lezen over de geschiedenis van onze parochie, ons kerkgebouw en over de vriendenstichting ter behoud van ons kerkgebouw. Een fotogalerij en verwijzingen naar andere interessante internetsites completeren de site.

(bekend gemaakt op 8 mei 2006) Met ingang van zondag 2 juli 2006 zal de aanvangstijd van de zondagsviering worden verschoven van 10.00 uur naar 9.45 uur. Dit om de medegebruikers van onze kerk - de Engelstalige parochie - ten dienste te zijn. Hun viering zal voortaan beginnen om 11.00 uur.

(bekend gemaakt op 20 april 2006) Met ingang van 23 april 2006 bieden wij onderdak aan de The English speaking catholic community of Christ our Redeemer (de Engelssprekende katholieke gemeenschap van Christus onze Verlosser, kortweg: de Engelse parochie). Een en ander is snel gegaan. In de kerkbestuursvergadering van maart kwam aan de orde dat de Engelse parochie wegens vertrek uit de kapel van Huize Frankeland op zoek was naar een gebedsruimte. Hierop is contact gelegd tussen de H.Hartparochie en de Engelse parochie heeft een delegatie onze kerk bezocht. In de bestuursvergadering van april hebben beide besturen overlegd, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het tekenen van een overeenkomst op 20 april.
Zie voor achtergrondinformatie: het SCHRIJVEN VAN HET KERKBESTUUR in de Gorzenklok van mei 2006.

(bekend gemaakt op 20 april 2006) Op de parochieavond van 20 april, georganiseerd door het kerkbestuur en de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk, is duidelijkheid gegeven over de voorgenomen renovatiewerkzaamheden, alsmede de financiering ervan. Beide besturen gaan ervan uit dat er in 2006 een bedrag van 156.000 Euro beschikbaar zal zijn. De totale uitgaven waarmee rekening wordt gehouden, zijn echter verhoogd van 150.000 Euro naar 213.000 Euro. Met toegezegde inkomsten over 2007 en 2008 van 25.000 Euro, resteert dus nog een gat van 32.000 Euro. Om dit gat te dichten zijn nieuwe leden van de Club van 100 hartelijk welkom. Verder zal worden getracht het ontstane gat te dichten door de benadering van fondsen en bedrijven. Regel blijft: beide besturen gaan geen verplichtingen aan waar geen geldelijke dekking voor is.
Voor details: zie het VERSLAG hierover in de Gorzenklok van mei 2006.

(bekend gemaakt op 10 september 2005) Op Open Monumentendag heeft het kerkbestuur laten weten enkele dagen eerder een brief van bisschop A. van Luyn te hebben ontvangen. In deze brief laat de bisschop weten dat sluiting van de H.Hartkerk voorlopig van de baan is. De bisschop stemt in met de door het kerkbestuur voorgestelde koers en geeft het bestuur de ruimte om te werken aan de continuïteit en vitaliteit van de parochie. Hierbij mag samenwerking met andere parochies niet worden vergeten.

<=terug