Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


ALGEMEEN     <=terug
    
Parochie De Goede Herder (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)
Voor zaken en informatie op parochieniveau.
Voor zaken die de H.Hartkerk betreffen, kunt u contact opnemen met de beheercommissie of de pastoraatsgroep van de deelgemeenschap van het H.Hart (contactgegevens verderop op deze bladzijde.)
Voor zaken die andere deelgemeenschappen betreffen, neemt u het beste contact op met de betreffende deelgemeenschap.
Installatie pastoraal team door mgr. Van den Hende op 17 september 2011 in de H.Hartkerk
(v.l.n.r.: Kees Koeleman, Coert Biesjot, Charles Duynstee, Lidwien Meijer)


 DGH-WEBSITE  WWW.GOEDEHERDERPAROCHIE.NL  
 DGH-PASTORAAL TEAM  Lees meer op de parochiewebsite...  
 DGH-PAROCHIEBESTUUR  Lees meer op de parochiewebsite...  
 DGH-CARITASINSTELLING  Lees meer op de parochiewebsite...


Installatie parochie bestuur door mgr. Van den Hende op 17 september 2011 in de H.Hartkerk
(v.l.n.r.: Ted Konings, Frans Verweijen, Hans Stout, Wim van der Steen, Jos Cobben, Rob Poels.
 Op de foto ontbreekt Jan van de Water)Deelgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
(Heilig Hartkerk of Gorzenkerk, te Schiedam)

Adres kerkgebouw

Rijnstraat 1

3114 SP  Schiedam

Adres pastorie  Lekstraat 55  3114 SC  Schiedam 

Telefoon

010-4268648

Postadres

Lekstraat 55

3114 SC  Schiedam

E-mail

info@heilighartkerk.nl

Giro

NL04 INGB 0000 0213 85
t.n.v. Parochie DGH - 
        Heilig Hartkerk

Zie: Kerkbalans 2017


 

 

BEHEERCOMMISSIE    

Coördinator

drs. H.T.C. (Henry) de Wolf

p/a Lekstraat 55
e-mail (beheercommissie):

3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl

e-mail (privé):
telefoon (privé): 

henry@de-wolf.nl
010-4264417

     
 Financiën drs. A.H.J. (Astrid) Prieckaerts RA  06-3806 3402
 Gebouwen ir. C.J.M. (Cokke) Lansbergen BNA  010-4264198
 Vrijwilligers mevr. A.J.M. (Liesbeth)
Dingenouts-Dobbelaar
 010-4269017
 
 

   
 PASTORAATSGROEP    
 Voorzitter  pastor C. (Charles) Duynstee  
 Secretaris  mevr. M. (Marian) Bergwerf  010-4737879
 Coördinator Liturgie  mevr. C. (Corry) Smits  010-4268711
 Coördinator scholen  mevr. J. (Jolanda) Konings  06-48405775
 Lid  dhr. S. (Silvio) Jonge  06-512128288
 Lid  mevr. M. (Mary) de Kok  06-512128288
     
Wekelijkse vieringen in de H.Hartkerk

Zondagochtend   9.30 uur
Zondagochtend 11.00 uur (Engelstalig)*
Woensdagochtend 9.30 uur
Donderdagavond 20.00 uur (Papiamento)


* De Engelstalige viering wordt verzorgd door "The English
   speaking catholic community of Christ our Redeemer"
   
tel. 0181-664704. Zie ook: 
www.catholicchurch.nl

 

 

<=terug