Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


HEILIG HARTLIEDEREN     <=terug


Drie Heilig Hartliederen die vanaf eind jaren zestig in onze parochie worden gezongen. De eerste twee zijn begin jaren negentig in een moderner muzikaal jasje gestoken. De derde is in 2009 van een nieuwe melodie voorzien.


Hart van Jezus, frisse bron
Hart van Jezus, frisse bron,
wil ons nu gedenken;
kom ons, milde zomerzon,
licht en warmte schenken.
Harteloos soms zijn wij mensen,
die bij inkeer steeds weer wensen:
schenk ons, Heer, Uw liefde.

Hart van Jezus, stille woon,
vol van ed'le vreugde;
Hart dat eigen aan Gods zoon,
wereldwijd verheugde.
Mogen w'ons bij vreugd' en lijden
altijd weer in U verblijden,
dankend voor Uw liefde.

Hart van Jezus, vreugdebron
van het eeuwig leven;
dat steeds liefde wekken kon,
dank en moed zal geven.
Laat Uw zon steeds voor ons rijzen,
en ons hart ook nu bewijzen:
God is zuiver liefde.


Uw Hart is als een rijke bron
Uw Hart is als een rijke bron,
vol wank'le mensengeest;
de bron waarin de dorre mens
weer levensvreugde leest.

Uw Hart is als een gouden zon,
die gloed en licht verspreidt;
de zon die ware liefde is,
bij twijfels, zekerheid.

Uw Hart is mij een gouden zon,
verkwikkend door haar gloed;
zij geeft ons kracht in donk're tijd,
en steeds weer levensmoed.


Het Hart van Jezus, diep als de zee
Het Hart van Jezus, diep als de zee,
is onze krachtbron in wel en wee;
God, leer ons richten in vreugd en smart,
Naar de gevoelens van Christus' Hart.

Het Hart van Christus, Hart dat ons kent,
mensen aan twijfels en zorgen gewend.
Het leert ons bidden, in nood verward,
leert ons te wezen mensen met hart.

Het Hart van Christus, liefde die gaf,
stond voor Verlossing het leven af.
Gaf ons een voorbeeld, heeft ons getard:
altijd te geven met vreugd in 't hart.In een oude parochiebundel van onze parochie uit de jaren vijftig, staan de volgende vier Heilig Hartliederen. Drie van de vier liederen zijn oudere versies van de bovenstaande drie liederen.


O zinnebeeld der liefde
O zinnebeeld der liefde,
Der liefde zonder maat,
O Hart, dat diep doorkliefde
De lanssteek van den haat.

- Keervers:
O Jezus, zacht ootmoedig,
Kind van een maagdelijn,
O laat Uw Hart, zo goedig,
Ook mij genadig zijn.

O Hart, dat tussen doornen,
Van vlammen als verteerd,
Aan God belet te toornen,
En mij beminnen leert.
(Keervers)

Ik zie Uw drup'len blinken,
O rode pelikaan,
Waaruit wij leven drinken
En blij ten hemel gaan
(Keervers)


Uw Hart is als een rijke bron
Uw Hart is als een rijke bron,
Waar bloed en water springt:
De bron, waaraan mijn dorre ziel      )
Haar vreugdebeker drinkt.                 )  bis

Uw Hart is mij de rijke bron,
Die ziel-verkwikkend vloeit:
De bron, van wier genadevloed        )
Mijn dorre ziel ontbloeit.                     )  bis

Uw Hart is als een gouden zon,
Waar gloed en licht ontspringt:
De zon, waaraan mijn dorre ziel        )
Haar vreugdeweelde drinkt.               )  bis

Uw Hart is mij een gouden zon,
Die ziel-verkwikkend gloeit:
De zon, van wier genadevloed           )
Mijn dorre ziel volgroeit.                      )  bis


O Hart van Christus diep als de zee
O Hart van Christus, diep als de zee,
Eind'loos in deernis voor 't wereld-wee:
't Zijn d' oude lusten, 't is d' oude smart,
Leer ons toch rusten, God, aan Uw Hart.

O Hart van Christus, Hart, dat ons kent:
Mensen vol zwakten en doodsellend';
Wij smeken wenend, in nood verward:
Leer ons toch rusten, God, aan Uw Hart.

O Hart van Christus . . . liefde, die leed,
Wie, die Uw volheid van goedheid weet!
Versmade liefde, ten dood gesard,
Leer ons toch rusten, God, aan Uw Hart.

O Hart van Christus . . . blind als we zijn,
Zoeken we vreugde en vinden pijn:
't Zijn d' oude lusten, 't is d' oude smart,
Leer ons toch rusten, God aan Uw Hart.


Hart van Jezus frisse bron
Hart van Jezus, frisse bron,
Wil ons harte drenken;
Kom ons, milde zomerzon,
Licht en warmte schenken!
Ach, ons hart, dat U doorgriefde,
Bedelt thans om Uwe liefde:
Schenk ons, Heer, Uw liefde.

Hart van Jezus, stille woon,
Lusthof reiner vreugde;
Hart, dat vlek'loos, hemelschoon,
't Vadersoog verheugde:
Mogen w'ons bij vreugd' en lijden
Onverstoord in U verblijden,
Dankend voor Uw liefde.

Hart van Jezus, blij genot
Aller hemelingen;
Die van liefd' ontvlamd, hun God
Dank en glorie zingen:
Laat Uw zon eens voor ons rijzen
In de bloesemparadijzen,
Uwer zaal'ge liefde.<=terug