Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=chronol.   [gesch.]   verder=>

JUBILEA KERK, PASTORES


In dit onderdeel kunt een tijdsbeeld krijgen door het lezen van toendertijd door geestelijken en parochianen opgeschreven herinneringen en geschiedschrijvingen. Ook programmaboekjes van festiviteiten en 'doodgewone weekprogramma's' van de parochie kunnen inzicht verschaffen over het reilen en zeilen van onze parochie in vroeger tijden.
Om dit beeld niet al te zeer te kneden door het toevoegen van teksten uit de huidige tijd, is zoveel mogelijk afgezien van commentaar bij de gepresenteerde tijdsdocumenten. Niet altijd is dit te voorkomen. En alleen al de selectie van het gepresenteerde materiaal en de toevalligheid waarmee de redactie in het bezit komt van foto's, boekjes en artikelen zijn voorbeelden van hoe wij in de huidige tijd het beeld van een voorbije periode beïnvloeden.
Desondanks: veel plezier bij het lezen van onderstaande pagina's.

OPENING STENEN KERK 1927
PASTOOR MÖLLER 25 JAAR PRIESTER 1930
PASTOOR VIS 25 JAAR PRIESTER 1937
EERSTE KLOKKEN IN SCHIEDAM 1947
ZILVEREN JUBILEUM KERK 1952
40 JAAR PAROCHIELEVEN 1958
KERK 40 JAAR, PAROCHIE 50 JAAR, 1967
GOUDEN JUBILEUM KERK 1977
PASTOOR DONKERS 40 JAAR PRIESTER 1980
PASTOOR DONKERS 50 JAAR PRIESTER 1990
75-JARIG BESTAAN KERK 2002
EEUWFEEST KERKGEBOUW 2027

<=chronol.   [gesch.]   verder=>