Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


DE GORZEN(KERK) IN DE MEDIA     <=terug

(de plaatsing op deze site is in voorbereiding)

Enkele bijzondere citaten:

Burgemeester H. Stulemeijer in De Gorzenklok (jrg.4, nr.33) van 17 augustus 1930: "De katholieken in de Gorzen zullen voorzeker het zilveren priesterfeest van hun pastoor op schitterende wijze vieren, omdat zij Gorzenaren zijn.
De bewoners van de Gorzen vormen van oudsher onder de Schiedammers een afzonderlijke groep, zooiets als een zelfstandige stam met eigen zeden en gewoonten en met bijzondere, kenmerkende eigenschappen.
(De gehele wens is op deze site geplaatst onder 25-jarig priesterfeest van pastoor M÷ller)


Pastoor Donkers in De Klok (jrg.4, nr.169) van 28 december 1969: "De kritiek was de afgelopen tijd ook niet van de lucht: we zijn te vooruitstrevend, we zijn te conservatief, we zijn te zelfstandig, we leunen te veel op anderen. De mooiste kritiek was: de Gorzen is uiteindelijk maar een doodgewone haven-parochie. En de kritikus maar niet begrijpen, dat dit een grote lofzang is. We zeggen met Paulus: In zwakheid komt Gods kracht tot volle ontplooi´ng."


<=terug