Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug   [chronol.]   verder=>

KENTERING 1981-2002

(de plaatsing op deze site is in voorbereiding)

In de eind jaren zestig in de katholieke kerk in Nederland ingezette kentering werd in de loop van de jaren zeventig in onze parochie goed merkbaar. Het tijdperk van het Rijke Roomsche Leven was voorbij.

(hoeveelheid vieringen, schoolvieringen met instrumentjes voor aanvang school => kindervieringen op zaterdagavond/zondagavond, in de jaren zestig en zeventig waren kinderen die in de tweede klas niet hun 1e Communie hadden gedaan een uitzondering, tegenwoordig hebben slechts enkele kinderen in de hogere groepen dit sacrament ontvangen.)


De Dukdalf
Sinds 1970?? was de ruimte onder de kerk ter beschikking gesteld van de jongeren in de wijk. Pastoor Donkers was met deze jongeren zeer begaan. Hij hielp ze en andersom stonden de jongeren altijd voor pastoor Donkers klaar als er karweitjes moesten worden opgeknapt. In (maand-jaar 1980??) kwam hieraan abrupt een einde ten gevolge van de brand in de Dukdalf, die niet alleen een einde maakte aan het gebruik van de ruimtes onder de kerk, maar ook voor een deel de installatie van de kerk aantastte. Zo waren de kabels tussen het de speeltafel en de pijpen van het kerkorgel gesmolten.
De kelderruimte werd volledig afgesloten met ijzeren platen voor de ramen en de doorgang tussen de pastoriekelder en de kelder onder de kerk werd dichtgemetseld.
Reparaties aan het kerkgebouw
Onze kerk heeft door de jaren heen heel wat 'financiële' stormen doorstaan, eind jaren negentig stak de volgende storm op…. Bij een inspectie van het dekenaat bleek het kruis meer dan slecht. Om ongelukken te voorkomen moest het kruis binnen afzienbare tijd worden vervangen….

Dinsdag 24 oktober, naast de kerk stond een enorme kraan geparkeerd. Met een klein bakje werd iemand naar de top gebracht om daar op hoog niveau zijn werk te verrichten. Het weer zat die dag niet mee: er was een harde wind die het werk bemoeilijkte. Toch kon deze dag het oude kruis naar beneden worden gehaald, waar de slechte conditie zichtbaar werd.

Het karwei kon die dag niet worden afgemaakt en even zaten we dus met een toren zonder kruis….

De volgende dag, bij het invallen van de duisternis, werden de klokken geluid ten teken dat het karwei geklaard was, op de kerk prijkte een gloednieuw kruis. Petje af voor de werkers hoog boven de straat!

(de plaatsing op deze site is in voorbereiding)

<=terug   [chronol.]   verder=>