Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting

  
<=terug  [inhoud]  verder=>
 
OMSLAG (GK2007-nr02-01)parochiecontact De Gorzenklok
FEBRUARI
1 februari 2007, 19e jaargang nr.2


21 februariPetrus Damiani


Inzenden van de kopij voor het volgende nummer graag vóór de 12e van de maand.

De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.


<=terug  [inhoud]  verder=>