Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

MET BRANDEND HART (GK2007-nr02-02)

De feestdagen hebben we achter de rug. De Nachtmis samen met onze Engelse gasten is heel goed verlopen. We hebben het plan gemaakt voortaan meer feesten samen te vieren. Gedeelde vreugd, dubbele vreugd, zo blijkt maar weer.
Intussen kunnen we nu in de 'gewone tijd door het jaar' enige weken bezig zijn met de gewone gang van zaken… Zo heeft de kerk onlangs (ook deze keer een goede samenwerking van de vaste vrijwilligers van onze parochie met die van onze Engelse gasten) een grote schoonmaakbeurt gekregen. De beelden komen meer dan ooit tot hun recht, bijvoorbeeld.
Eind deze maand is het Aswoensdag en dan gaan we ons weer voorbereiden op Pasen. Met de gebruikelijke vastenactie… U leest in dit nummer  meer over het project waarvoor we ons dit jaar gaan inzetten. Hopelijk steken we als parochie weer boven andere uit, waar het gaat om de opbrengst… Competitie is natuurlijk geen hoofddoel, maar we mogen best laten zien, dat we in staat zijn uit onze welvaart te delen met anderen die het in de derde wereld veel slechter hebben.
Delen is immers een kerngegeven van ons christen-zijn. Delen in elkaars vreugde en verdriet, maar ook, waar mogelijk, in elkaars materiële welstand. Dat is een opdracht voor ons het hele jaar door. In onze parochie telt dat extra zwaar, omdat we alle krachten nodig hebben om als geloofsgemeenschap vitaal te blijven. De 'kernvrijwilligers' zijn er druk mee bezig om de voorwaarden te verbeteren dat zij allemaal met plezier zich blijven in kunnen zetten voor de parochie. De leuze: 'Samen sterk voor de Gorzenkerk' mag geen papieren leuze worden.
En de vrijwilligers hebben daar een voorbeeldfunctie in. Laten we hopen dat het betrekkelijk kleine groepje dat vooral onze parochie gaande houdt, zoveel enthousiasme en bewogenheid uit gaat stralen, dat anderen zich aansluiten en ook hun bijdrage gaan leveren.
Wat zou het mooi zijn als ook van onze parochianen gezegd kan worden, wat over de eerste christenen de ronde deed: Zie eens, hoe ze elkaar liefhebben…
Voor u en al de uwen, mede namens de overige leden van het kerkbestuur: alle goeds en Gods zegen, u toegewenst door 

pater J.F. de Rooij scj, adm. par

<=terug  [inhoud]  verder=>