Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

BIJZONDERE PERSONEN (GK2007-nr02-16)

Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
(21 februari)

Petrus werd in 1006 of 1007 geboren in Ravenna. Na voltooiing van zijn studies wijdde hij zich korte tijd aan het onderwijs. Daarna trok hij zich terug in de eenzaamheid. Hij sloot zich aan bij de kluizenaarsgemeenschap der Camaldulenzen van Fonte Avellana bij Gubbio in Umbrië. In 1043 werd hij daar prior.

Petrus Damiani bevorderde met kracht het religieuze leven. Zo hoopte hij weerstand te bieden aan de verloedering van de geestelijkheid. De Kerk was het slachtoffer van vele misstanden, met name simonie. Dat was de vercommercialisering van het sacramentele leven. Ook de grootschalige ontrouw aan de gelofte van het celibaat was Petrus een doorn in het oog. Hij stond de pausen met raad en daad bij in hun zorg om de Kerk te redden uit deze crisis.

In 1057 werd Petrus geheel tegen zijn wil door paus Stephanus IX benoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia. Petrus Damiani was een van de meest productieve schrijvers van de Middeleeuwen. Hij schreef zowel over politieke kwesties als over mystieke theologie. Daarnaast schreef hij strijdschriften, brieven, heiligenlevens, hymnen en gedichten. Hij stierf op 22 of 23 februari 1072 in Faenza. Paus Leo XII verklaarde hem in 1828 tot Kerkleraar.

(overgenomen van de site: katholieknederland.nl)

<=terug  [inhoud]  verder=>