Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

TERUGBLIK (GK2007-nr02-15)

Ouder-contactgroep
Ouders hebben er wel vertrouwen in. Waarin? In opvoeden. Om preciezer te zijn: in gelovig opvoeden. Dat bleek op 16 januari in de Heilig Hart-pastorie. De twaalf mensen die daar bij elkaar waren om te praten over hoe hun geloof mee te geven aan kinderen, kozen uit tien stellingen als favoriet: 'Geloven is niet anders dan leven; wees jezelf'.
Toch blijft het gelovig opvoeden van je kinderen een zaak die om aandacht vraagt, beleid en misschien eens overleg. 'Ik ben heel benieuwd hoe andere ouders hun kinderen het geloof meegeven' was eveneens een herkenbare stelling voor de aanwezigen. Wat dat betreft was de inschatting van de organisatoren van de avond een juiste geweest.
Zo mondde de avond aan de hand van de stellingen uit in een uitwisseling van ervaringen en overtuigingen. Eerlijk was: 'In ons gezin ontbreekt gewoon de tijd om iets aan geloof te doen', wat ook bleek uit de moeite die het kost om een groep ouders bij elkaar te krijgen; de agenda's zijn vol, de alternatieve tijdsbestedingen in het doorsnee gezin legio.

Een mooie ervaring spreekt uit 'Kinderen zullen zelf vragen naar geloofszaken, als je in jouw gezin daarvoor ruimte laat'. Want zo gaat het ook in gezinnen: de gelegenheden om te vertellen over aarde en hemel, God en medemens dienen zich op de meest onverwachte momenten aan. Het lijkt alsof het verlangen naar het bovennatuurlijke, naar de liefde die mensen verbindt en die op zoveel manieren in de geschiedenis van de mensen is doorverteld, ook in de kinderen is ingebakken.

Lidwien Meijer vertelde op de avond over haar opvoeding in het geloof. Met mooie en vaak grappige ervaringen. Vasten, de tijd die ons in de kerk weer te wachten staat, speelde in haar jeugd een belangrijke rol. En liet een dermate onuitwisbare indruk achter, dat Lidwien nu onze pastor is.
Het geloof van eeuwen wordt ook doorverteld op papier. En gelukkig doen nog allerlei mensen en instanties moeite om die vertellingen aan te passen aan de belevingswereld van kinderen anno nu. Jolanda Konings had een flink aantal van deze methoden – kinderbijbels, maar ook een 'speel-koffertje' – verzameld en een aantal typerende en toepasselijke zaken eruit bij elkaar gebracht op een kalender. Voor de komende maanden hebben de aanwezige ouders – en hun kinderen – nu een extra houvast om eens samen te bidden, een mooi (voorlees)verhaal erbij te pakken of een leuk spel te spelen waarin iets wordt doorgegeven van het geloof van de kerk.

U snapt: we zijn reuze benieuwd om over enkele maanden – om precies te zijn op 17 april – te horen wat dat gesprek tussen ouders en kinderen heeft opgeleverd! We hopen dat ook ouders die op de avond in januari niet aanwezig waren, in april aanschuiven om hun vragen en ervaring in te brengen. Om acht uur 's avonds is op die dinsdagavond iedereen – maar vooral de mensen met kinderen in de basisschoolleeftijd – welkom.

Ted Konings

<=terug  [inhoud]  verder=>