Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

BIJZONDERE VIERINGEN (GK2007-nr02-14)

Viering op Aswoensdag, begin Veertigdagentijd
Op Aswoensdag, 21 februari, begint de Veertigdagentijd.
's Avonds is er om 19.00 uur een gebedsviering waarbij u het Askruisje kunt ontvangen. Dat is een traditie die stamt uit de zevende eeuw.
Waarom as? As is een teken van inkeer en boete. De Veertigdagentijd heeft tot doel dat we tot inkeer komen, en zo ons innerlijke huis schoonmaken, opdat we meer ruimte krijgen voor God in ons leven.
'Gij zijt stof en tot stof zult ge wederkeren'. Dat zijn de woorden die de voorganger uitspreekt als hij/zij het askruisje geeft. Dat klinkt nogal troosteloos. Met stof wordt ons stoffelijk lichaam bedoeld. We willen stilstaan bij onze beperkingen: we zijn mens, niet meer en niet minder, sterfelijk en kwetsbaar. Met alles wat je hebt en bent, stel je je open voor God: hier ben ik. En je geeft ermee aan om in de Veertigdagentijd je menszijn extra aandacht te willen geven.
Ik hoop velen van u te mogen begroeten bij de viering van Aswoensdag.

Lidwien Meijer

<=terug  [inhoud]  verder=>