Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

HEILIG HARTKERK FOREVER (GK2007-nr02-13)

Samen sterk voor de Gorzenkerk
Ook in het nieuwe jaar staan er weer tal van activiteiten op stapel waarmee we onze taken als parochie (vieren, dienen, leren en gemeenschapsopbouw) invulling willen geven:

In februari zal opnieuw de Borrel-Dansant voor Senioren worden georganiseerd. Het samenwerkingsproject van het wijkcentrum en de Gorzenkerk ten dienste van alle 55+-ers zal wederom op zondagmiddag plaatshebben en wel op 11 februari van 14.30 tot 16.30 uur. Bent u 55+ en heeft u zin in een gezellige zondagmiddag met live muziek? Kom dan en neem uw vriend(in), buurman/vrouw of broer/zus mee! De muzikanten blijven nog even een verrassing. Gezellig wordt het zeker. (Zie ook de aankondiging)

Afgelopen maand is de ouder-contactgroep opnieuw bij elkaar gekomen. Het was een vruchtbare avond met een goede opkomst. De groep is bedoeld als inspiratie voor ouders van schoolgaande kinderen die graag hun kinderen iets mee willen geven van geloofsopvoeding. In april komt de groep weer bij elkaar. Bent u geïnteresseerd?
Houd de aankondiging in de Gorzenklok en op de website in het oog. (Zie ook onder "Terugblik")

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl


<=terug  [inhoud]  verder=>