Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

BISDOM (GK2007-nr02-12)

Pastorale School populair - de cijfers
In 2005 ging de Pastorale School in de nieuwe opzet van start.
Inmiddels hebben in ruim een jaar tijd 348 cursisten zich ingeschreven voor het volgen van één of meer modules. Vanuit deze inschrijvingen is 466 keer deelgenomen aan een module en staan 190 deelnemers geregistreerd voor modules die de komende tijd worden gegeven.

Er zijn inmiddels 44 modules gegeven en er staan voor de komende tijd al 20 modules gepland. Bijna wekelijks komen er modules bij.
Voor het geven van de modules zijn zo’n 25 docenten beschikbaar.
De modules zijn op 16 verschillende locaties gegeven, verspreid over het gehele bisdom.
In Rotterdam worden enkele modules voor de Spaanstalige parochie in het Spaans gegeven.
De nieuwe opzet maakt het parochies makkelijk om in één keer grotere groepen cursisten in te schrijven. Hierdoor wordt de kans groter dat cursisten in hun eigen parochie de modules kunnen volgen. Diverse parochies hebben groepen van 20-30 cursisten aangemeld.
Per gevolgde module wordt aan de cursist een attest afgegeven. Er zijn inmiddels 396 attesten uitgegeven.

In oktober 2005 gingen de eerste modules Pastorale School in de nieuwe opzet van start. Cursisten kiezen uit een aanbod van 28 modules een leerroute die past bij hun vrijwilligerswerk. De modules bestaan uit algemene inleidende modules en taakgerichte modules binnen vier taakvelden: Leren, Vieren, Dienen en Pastoraat. Deze modules zijn ontwikkeld door medewerkers van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom.
In juli 2006 is er een eerste evaluatie geweest van de modules die gegeven zijn in seizoen 2005-2006. Dit heeft ertoe geleid dat diverse modules momenteel worden aangepast en bijgesteld. In januari 2007 zijn de eerste bijgestelde modules gegeven.

De organisatie is zo ingericht dat de modules flexibel gegeven kunnen worden naar plaats en tijd. Dit vraagt veel tijd aan organisatie en coördinatie. Er is een netwerk van contactpersonen per parochie opgezet, waarmee via de e-mail, de telefoon, de website, een jaarlijkse bijeenkomst en tweejaarlijkse bezoeken aan de parochie, gecommuniceerd wordt.

Meestal schrijven cursisten zich via de parochiële contactpersoon in voor een leerroute van één tot vier modules.
Bron: Pastorale Dienstverlening

Bericht over de pastorale school
Van de coördinator van de pastorale school in ons bisdom kreeg ik de volgende vraag.
In februari-maart wil men de basismodule van de pastorale school starten:
'Vrijwilliger in de kerk', in de pastorie van de Hildegardiskerk, Hildegardisstraat 50 in Rotterdam-Noord. Nu komt men nog twee deelnemers te kort om het door te laten gaan (men heeft minimaal acht mensen nodig). Het gaat om vijf dinsdagavonden. De module geeft kennis en inzicht in het vrijwilligerswerk binnen een kerkelijk verband.
Deze module is verplicht, een voorwaarde om de volgende modules te mogen volgen (zoals Leren, Vieren, Dienen, Pastoraat, procesmatig leren werken, jongerenliturgie enz.).

N.B. In april/mei start er een module Leren (waarschijnlijk in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk). Dus als de eerste cursus naar méér smaakt, kunt u er snel, dichtbij huis, een vervolg aan geven.
Meer informatie en aanmelding: Anneke Bolleboom, pastorale dienstverlening bisdom Rotterdam, tel. 4148213,
E-mail: pastoraleschool@bisdomrotterdam.nl
Zie ook de website:
www.bisdomrotterdam.nl/pastoraleschool

Lidwien Meijer


<=terug  [inhoud]  verder=>