Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

12+CLUB (GK2007-nr02-10)

Vast iets
Een vastenmaaltijd. Is dat nu wel of niet eten?
Op 4 maart krijgt u antwoord als u aanschuift aan de hopelijk lange eettafel in de pastorie van de Heilig Hartkerk. Wij, de jongeren van de 12+-club, nodigen u die namiddag uit voor een vastenmaaltijd.

'Vast iets voor Suriname' is het thema van de Vastenaktie en ook van onze vastenmaaltijd. De vrijwillige bijdrage die wij van u vragen, gaat naar een project van de Vastenaktie in Suriname. (zie ook onder "VASTENAKTIE")

Hoe de maaltijd er precies uit gaat zien, is nog ongewis. Daarvoor zijn er nog te veel ideeën die we willen uitwerken. Maar in ieder geval zal er samen worden stilgestaan bij wat vasten inhoudt en hoe soberheid ons helpt verbonden te zijn met mensen die het minder hebben dan wij. Met name in Suriname.

Wie mee wil eten, vragen wij zich op te geven via het aanmeldingsformulier dat u achter in de kerk vindt. Doe dat a.u.b. vóór 23 februari, zodat we rekening kunnen houden met uw komst. Vanaf vijf uur 's middags bent u welkom in de pastorie.
Wij kijken naar u uit!

De jongeren van de 12+-club

<=terug  [inhoud]  verder=>