Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

VASTENAKTIE (GK2007-nr02-09)

"VAST IETS VOOR SURINAME"
Nieuws over de Dekenale Vastenaktie Schiedam-Vlaardingen. Gedurende de Veertigdagentijd (21 februari t/m 8 april) willen we graag de aandacht vestigen op de Dekenale Vastenaktie: "VAST IETS VOOR SURINAME".
Dit jaar gaan alle gelden van de Dekenale Vastenaktie namelijk naar Suriname. Veel vrouwen in Suriname worden door de economische crisis getroffen. Deze vrouwen doen er van alles aan om de armoede het hoofd te bieden en het Vastenaktieproject helpt hen verder op hun ingeslagen weg.

In Suriname leeft op dit moment 70% van de mensen onder de armoedegrens. In Paramaribo zie je dat aan de slechte huisvesting, hoge werkloosheid en slechte zorg. In het binnenland blijkt dat uit de lage opbrengsten van de landbouw en de dreigende ondergang van de rijstteelt. Mannen trekken naar Guyana in een poging om werk te zoeken, maar hebben daar weinig succes. Het zijn de achterblijvende vrouwen die voor de zorg opdraaien. Ze blijven niet bij de pakken neerzitten.
Deze vrouwen beginnen kleine zaakjes. Het resultaat is vaak dat ze net genoeg verdienen om te overleven, maar te weinig om een redelijk bestaan op te bouwen. De Nationale Vrouwen Beweging steunt deze vrouwen en wordt op haar beurt ondersteund door Vastenaktie. Er worden trainingen opgezet, kleine winkeltjes gestart, eenvoudige marktkraampjes of naaimachines geschonken.

Ondanks al deze initiatieven blijft er een groep mensen buiten de boot vallen. En het zijn hun kinderen die de tol betalen. Zij dreigen op straat te komen, omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. Voor een aantal is er het kindertehuis "Sukh Daam" waar ze worden opgevangen. Het thuis is opgericht om kinderen van armlastige ouders op te vangen. Tegenwoordig zijn het vooral kinderen van verslaafde ouders, van alleenstaande moeders en kinderen die seksueel misbruikt zijn, die worden opgevangen. Het project 'VAST IETS VOOR SURINAME' geeft het kinderhuis ondersteuning. Achterin de kerk kunt u de nodige informatie vinden.

Activiteiten in onze parochie
De kinderen van de kinderwoorddienst gaan weer vijf zondagen knutselen. Hun werkjes verkopen zij aan het eind van de Viering ten bate van de Vastenaktie.
De jongeren van de 12+club/Praatpaal gaan op zondag 4 maart een vastenmaaltijd bereiden. Voor deelname kunt u zich opgeven d.m.v. een intekenlijst. Deze ligt achter in de kerk. Voor de maaltijd betaalt u een vrijwillig bedrag. Na aftrek van de onkosten gaat het totale bedrag naar de Vastenaktie.
Voor de kinderen is er een vastendoosje, waarin ze tijdens de Veertigdagentijd wat geld kunnen sparen. Met Palmzondag kunnen zij dat doosje tijdens de collecte inleveren.
In de Gorzenklok van maart vindt u een acceptgirokaart waarmee u de Vastenaktie kunt ondersteunen.
Wilt u contant betalen, dan kan dat d.m.v. het bekende vastenaktiezakje.
Laten wij ons daarbij ook inspireren door de leuze van de landelijke Vastenaktie:
'DE WERELD GROEIT ALS WE DELEN'!

<=terug  [inhoud]  verder=>