Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

VEERTIGDAGENTIJD (GK2007-nr02-07)

Mystiek in de Veertigdagentijd
Het begint langzaamaan traditie te worden. Pater de Jong en Lidwien Meijer houden lezingen in het voorjaar en het najaar. In de Veertigdagentijd kiezen ze voor twee grote namen uit de mystieke traditie: meister Eckhart en Etty Hillesum.

Meister Eckhart (1260-1328) was dominicaan. Hij is vooral beroemd geworden met zijn preken. Hij leefde daardoor op gespannen voet met de kerk van zijn tijd. Kenmerkend voor Eckhart is dat hij zich niet alleen richtte tot kloosterlingen (zoals toen normaal was) maar ook tot de niet-ontwikkelde leken. Hij was voor hen een spirituele gids. De nadruk bij hem ligt op begrippen als: onthecht-zijn, vrijheid van geestelijke dwang en actieve berusting.

Etty Hillesum (1914-1943) was een joodse vrouw. Ze woonde gedurende de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam en hield een dagboek bij, waarin zij beschrijft hoe ze omgaat met de ontstane situatie van angst, haat en onderdrukking. In die jaren groeit bij haar een sterk Godsbesef. Pas in 1981 verschijnen fragmenten uit haar dagboek in de uitgave: 'Het Verstoorde leven', dat wereldwijd veel indruk maakt.
Pater de Jong is een kenner van (zijn ordegenoot) Meister Eckhart. Lidwien Meijer zal Etty Hillesum belichten. Wat kunnen wij in onze tijd van hen leren?

De lezingen zijn op de woensdagen 7 maart (Meister Eckhart) en 28 maart (Etty Hillesum).
's Middags is men welkom in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk. Aanvang half 3.
's Avonds zijn dezelfde lezingen in de pastorie van de H. Hartkerk. Aanvang half 8.

Lidwien Meijer

<=terug  [inhoud]  verder=>