Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

DOOR U VOOR U-2 (GK2007-nr02-06)

Verdieping via rollenspel
Een primeur staat ons te wachten op zondag 11 maart. Vanaf twee uur 's middags kunnen de liefhebbers in de pastoriezaal aan de slag voor een middag Bibliodrama.

Wat moet u zich daarbij voorstellen? Het gaat erom in groepsverband een bijbelverhaal tot leven te roepen. Dat gebeurt door te 'spelen'. De deelnemers identificeren zich met een figuur uit de bijbelpassage en maken een keus hoe die persoon uit te diepen. Wie is die man of vrouw, hoe verloopt zijn leven, wat gebeurt er op het moment dat hij of zij in de bijbel naar voren komt?

Pastor Teja van der Knaap uit Delft komt de middag leiden. Zij ziet bibliodrama als een  rollenspel met de bijbel als uitgangspunt. "Het is niet het naspelen van de bijbel; je identificeert je met een situatie en plek en je probeert duidelijkheid te krijgen. Het is in feite een vorm van exegese, bijbeluitleg. Het is als het opnieuw lezen van de bijbel, alsof je er bij geweest bent." De groep ondersteunt je daarbij, aldus Van der Knaap.
Neem bijvoorbeeld het verhaal van de verloren zoon. Waar sta je als oudste, als jongste zoon, als de vader? "Welk moment wil je voor je zien, alsof je er ter plekke bent? Wie ben je dan? Hoe is je situatie? Kom je zonodig in beweging?"

Van der Knaap was tot afgelopen jaar pastoraal werkster in de Adelbert-parochie in Delft. Daar deed ze ervaring op met bibliodrama. Maar ook elders, bijvoorbeeld op scholen, slaat deze vorm van groepspastoraat aan, zo is haar ervaring.
"Opvallend is dat deelnemers na jaren nog weten welke keuze ze ooit maakten binnen het verhaal .Hoe verrassend de eigen invulling van een bepaald moment bleek te zijn", vertelt ze.  Totaal onbelangrijk is daarbij volgens haar of je goed ‘toneelspeelt’ of niet. "Je geeft geen voorstelling of zo. Maar inleven is wel belangrijk."
Volgens de pastor deel je in het spel levenservaring. "En dat is in de meeste situaties net zo belangrijk als een schriftgeleerde aan het woord laten. Als het goed is heb je in het spel even de ervaring dat je verder kunt met de bijbel. Zo maakt je elkaar wijzer en blijkt dat de bijbel en het hart dezelfde taal spreken."

Van der Knaap hoopt op 11 maart met een tiental mensen een leuke en inspirerende middag te beleven. Aanvang: twee uur 's middags. Aan de deelnemers van alle leeftijden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de kosten. Ted Konings verschaft graag extra informatie. Bij hem kunt u zich ook aanmelden.

<=terug  [inhoud]  verder=>