Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

DOOR U VOOR U-1 (GK2007-nr02-04)

Een dagje zingen. Wie gaat er mee?
Op 17 maart is er in de Dominicuskerk in Amsterdam een lieddag. Onder het motto: Mens op Aarde wordt een aantal nieuwe liederen van Antoine Oomen (op teksten van Huub Oosterhuis) ingestudeerd (en oudere liederen worden opgefrist). Het geheel staat onder leiding van Tom Löwenthal.
Ik ben al dikwijls naar deze lieddagen toe geweest. Het is hard werken, maar heel mooi om te doen. De deelnemers (vaak wel vijfhonderd) worden in de vier zangpartijen ingedeeld. Er doen veel geoefende koorzangers mee, dus daar trek ik me altijd wel aan op. Tom Löwenthal leidt de bijeenkomst met veel plezier en enthousiasme. Dat is op zich al genieten!

De dag begint om half 11, tot 5 uur 's middags. (Dus een hele dag, maar er zijn voldoende pauzes). Opgave: voor 10 maart, liefst per e-mail:
leerhuis@leerhuisenliturgie.nl
of via tel.:  020-6256940.
Geef je snel op, want er is altijd heel veel belangstelling! Ik heb me al aangemeld. Wie ook gaat, vertel het mij, dan kunnen we dezelfde trein nemen. De Dominicuskerk is in de Spuistraat, vlak bij het centraal station.

Lidwien Meijer

<=terug  [inhoud]  verder=>