Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JULI EN AUGUSTUS 2007     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 juli 2007, 19e jaargang nr.7

    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Heiligen: Birgitta
    4 - H.Hartkerk for ever!
    5 - Terugblik: Kozakkenkoor
    6 - Spreuk van de maand
    7 - Nieuws
    8 - Misintenties: maand juli
    9 - Agenda: maanden juli en augustus
   10 - Misintenties: maand augustus
   11 - Bisdom-1
   12 - Bisdom-2
   13 - Bedevaart: Kevelaer
   14 - Dankwoord
   15 - Vakantiewens
   16 - Humor
   17 - Achterflap

 


GK2007-nr7-01     [naar boven]Juli en augustus

Leve de vakantie!

[naar boven]

GK2007-nr7-02     [naar boven]


In de maanden juli en augustus liggen heel wat activiteiten stil. Soms spreekt men van de nationale verlamming. Veel mensen zijn op vakantie, van de meeste organisaties worden de vaste vergaderingschema's onderbroken. Dat geldt ook voor onze parochie en voor vele andere.
Maar natuurlijk vieren we wel elke zondag onze samenkomsten rond Woord en Tafel. Als er een priester beschikbaar is, in de Eucharistieviering. En omdat ook voor onze parochie het helaas moeilijk is om iedere week een priestervoorganger te vinden, op andere zondagen een Woord en Communieviering.
Want ook voor de vrije tijd hebben we behalve onze gewone voeding ook nodig dat we geestelijk op krachten blijven. Een uitspraak met een mogelijk wat bittere nasmaak luidt immers: Voor God hebben we nooit vakantie. Die bittere nasmaak voert wellicht terug naar de tijd dat de zondagsplicht erg benadrukt werd. En wee je gebeente als we ons daar niet aan hielden. Deze benadering is gelukkig  nu heel anders. Als we naar de kerk gaan, is het uit overtuiging en omdat we ons er van bewust zijn, dat dit een unieke manier is om ons geloof te voeden. Geloven kunnen we niet op ons eentje. Daar hebben we elkaar hard voor nodig.
Want we kregen ons geloof van onze ouders. Die leefden dat geloof voor, vaak zonder al te veel woorden. Het hoorde 'gewoon' bij ons leven. En vanzelfsprekend was ook de regelmatige kerkgang.  In de kerkdiensten horen we de oude verhalen uit de Schrift. We zien hoe God met ons mensen geschiedenis schrijft. Hij blijft zijn volk nabij, hoe vaak dat ook ontrouw wordt.
Die bezorgdheid van God voor zijn volk duurt tot in onze dagen, want zijn verbond met ons kent geen einde. In de Eucharistie mogen we ons letterlijk gevoed weten met het Lichaam en Bloed van Christus. Hoe geheimvol ook, een blijk van verbondenheid met onze Heer, zoals er geen ander mogelijk is.
De uitdrukking: 'voor God hebben we nooit vakantie' kunnen we heel positief verstaan. Omdat God ons nooit in de steek laat, mogen we in ons leven steeds op zijn hulp rekenen. Ook als we onze gewone gang van zaken onderbreken. Ook als we op vakantie gaan, hoe we die ook invullen. Even geen werk en veel tijd om samen met ons gezin er op uit te trekken en gezellige ervaringen beleven. Of thuis blijven, klussen ondernemen waar anders geen gelegenheid voor is… Voor ieder die in de komende tijd vakantie heeft: een mooie tijd en, zoals men soms zegt: kom anders terug of om anders niet terug…
Ook voor degenen onder ons voor wie, om wat voor reden ook, er geen vakantie in zit: dat u mensen om u heen hebt die met u meeleven en dat u kans ziet toch iets extra's te beleven.
Voor u en de uwen: alle goeds en Gods zegen, u toegewenst door
p. J.F. de Rooij scj, adm. par

[naar boven] 


GK2007-nr7-03     [naar boven]


H. Birgitta, kloosterlinge (23 juli)
Birgitta werd in 1303 te Upsala in Zweden geboren uit koninklijke familie. Zij trad op 13-jarige leeftijd in het huwelijk met de 18-jarige Ulf Gudmarson en werd moeder van acht kinderen (vier jongens en vier meisjes). Een van deze kinderen is de H. Catharina van Zweden (1331-1381). 
Haar man trad nog tijdens het huwelijk in bij de orde van de Cisterciënzers. Birgitta trad in als lid van de derde orde van de heilige Franciscus. Na de dood van haar man in 1344 leefde zij een ascetisch leven en kreeg zij visioenen. In deze visioenen noemde Christus haar "Mijn Bruid". Zij leefde verder in boete en versterving maar bleef voor haar kinderen zorgen.
Koning Magnus II Erikson (1306-1374) schonk haar in 1346 het landgoed Wadstena, in zuid-Zweden. Hier stichtte Birgitta de religieuze orde van de Birgittinessen (volgens de Augustijner regels) en bouwde er het eerste klooster. Later vertrok zij, samen met haar dochter de H. Catharina van Zweden in 1349, naar Rome om daar voor haar orde te gaan werken. Ze heeft zich 24 jaar ingezet voor de verbreiding van de congregatie.
Vanwege zijn harde optreden inzake het inquisitieoptreden van paus Innocentius VI (december 1352 -  september 1362) tegen de minderbroeders-spiri-tualen leverde Birgitta veel kritiek. Zij had ook invloed op paus Urbanus V(nov 1362 - dec 1370), die zij ernstig aanspoorde uit Avignon terug te keren. Deze paus bevestigde in 1370 haar orde. Na een driejarig verblijf in Rome, keerde Urbanus weer naar Avignon terug. Na een pelgrimstocht naar het Heilig Land stierf Birgitta  te Rome in 1373. Haar lichaam werd overgebracht naar Wadstena in Zweden. In het jaar 1391 werd zij door paus Bonifatius IX heilig verklaard. Zij is de patrones van Zweden, van een zalige dood, van pelgrims en van Europa.

(bron: www.heiligen.net)

[naar boven]

 
GK2007-nr7-04     [naar boven]

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
In de afgelopen periode heeft weer een aantal bij-zondere activiteiten plaatsgehad:

Op 24 juni was er een terugkomviering voor vormelingen van 2006 en de communicanten van het afgelopen Communiefeest. De gezinsviering  kende het thema: De wereld in! Te gast in onze parochie was het jongerenkoor uit Maassluis "To be continued" die de viering feestelijk opluisterde.
De vormelingen ontvingen hun kruisje uit de levensboom met een kaars en inspirerende tekst.

De kinderen stonden ook centraal bij de Speurtocht door de kerk die de afgelopen maand weer heeft plaatsgevonden. Vijf schoolklassen hebben gespeurd, gekleurd en zich verwonderd over het gebouw, het wierook en het levensverhaal van Liduina. De intenties die elk kind heeft opgesteld, ziet u bij de mand met rozen in de Liduinakapel.

Zeer bijzonder was de Oosters-Orthodoxe viering met het Oeral Kozakkenkoor die plaatsvond op 3 juni. U leest er uitgebreid over elders in deze Gorzenklok. Filmpjes (met geluid) en foto's van deze viering kunt u op onze website bekijken.

Op 15 juni vond het jaarlijkse Heilig Hartfeest plaats. De avond werd geopend door Lidwien en na de koffie werden alle vrijwilligers getrakteerd op een doe-het-zelf-rondleiding door de kerk. Foto's van de kerk vormden de leidraad en op de verschillende plekken in de kerk werden de vrijwilligers aan de tand gevoeld over hun kennis over het gebouw, het orgel en de geschiedenis van onze kerk aan de hand van oude foto's.
De antwoorden op de vragen leidden tot de oplossing van de puzzel. Terug in de pastorie stond de winnaars een leuke attentie te wachten. De voortzetting van de avond verliep zoals gebruikelijk feestelijk.
Het jaarlijkse feest is in feite een Dank-je-wel voor de bijdrage van alle vrijwilligers aan onze parochiegemeenschap.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
  tel: 010-4264417 / 06-51704863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven] 


GK2007-nr7-05     [naar boven]

Een bijzondere viering
Terwijl ik dit schrijf heb ik de klanken nog in mijn achterhoofd, de mooie diepe klanken van het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag.
Dit koor luisterde de Eucharistieviering op, op Drieëenheidszondag, 3 juni 2007

Bij de Russisch Orthodoxe liturgie spelen de zintuigen een grote rol. En dat was in onze mooie kerk zichtbaar, hoorbaar en geurig (of is ruikbaar een woord?).
Zichtbaar: het kerkgebouw was in Russisch Orthodoxe sfeer opgetuigd. Geen bloemen maar wel veel kaarsen en iconen. De banieren die het koor mee had gebracht, kwamen prachtig tot hun recht.
Hoorbaar: de muziek was een streling voor het oor en de wierookgeur was overvloedig aanwezig (geurig).
Uit alle richtingen kwamen de mensen om dit mee te maken. Uit de twee parochies die het organiseerden (de Sint Jan de Doper-Visitatie en de H. Hartparochie), maar ook vele onbekenden, die in de krant of op Look-TV een berichtje hadden zien staan.
Pater Leo de Jong heeft al diverse keren met het Oeralkozakkenkoor een liturgieviering verzorgd, meestal in de Dominicusparochie (Steiger) in Rotterdam. Hij was goed 'ingespeeld' op het koor en bleek in staat om gesproken woord en muziek goed met elkaar te verbinden, zodat het een eenheid werd en alle elementen elkaar versterkten.
Na afloop bleven veel bezoekers aan de viering nog een tijdje in de kerk. Vrijwilligers hadden voor sloten koffie gezorgd. Er werd dankbaar nagepraat over een bijzondere ervaring.
De website van het koor is een aanrader:
www.oeralkozakken.nl Je kunt daar ook vinden waar het koor optredens verzorgt, want zingen in een liturgieviering dat doen ze niet zo vaak (maar wel heel graag, vertelde mij één van de zangers).     
Op de site van onze parochie kun je filmpjes en foto's bekijken over de viering.

Lidwien Meijer

[naar boven] 


GK2007-nr7-06     [naar boven]

Wie laat merken dat hij iets weet,
heeft het reeds half verklapt!

[naar boven] 


GK2007-nr7-07     [naar boven]

Vakantie
In de maanden juli, augustus en een stukje van september (tot de 9e) zal het op zondag in onze kerk behoorlijk stil zijn. Niet alleen omdat veel parochianen dan op vakantie zijn, maar ook zal om diezelfde reden de koorzang niet klinken. Wél zullen in die tijd stemmen te horen zijn van de thuisblijvers en van de mensen 'die nog moeten' of  'al zijn geweest'. Zij kunnen rekenen op de muzikale ondersteuning van Nel de Heer of Henry de Wolf op het orgel. De H. Hartkoorleden hebben hun eerste repetitie op dinsdag 4 september, want op zondag 9 september zullen zij, uitgerust en wel, weer acte de présence geven.

Herziene folder parochievrijwilligers
'Samen de parochie gaande houden'. Onder die noemer verscheen vorig najaar een overzichtelijk foldertje met alle activiteiten in de parochie en bij iedere activiteit een naam, een aanspreekpunt.
('Wat is er gaande, wie doet wat?') Dit voor alle duidelijkheid, om een goede communicatie te bevorderen.
De laatste tijd zijn er nogal wat wijzigingen opgetreden in ons vrijwilligersbestand. Er gingen mensen weg, er zijn gelukkig ook bereidwillige mensen bij gekomen. Daarom is een herziene uitgave van de folder noodzakelijk.
Voor een paar klussen in de parochie moesten we helaas het vervelende woord 'vacant' invullen. We hopen dat iemand zich geroepen en uitgedaagd voelt om hierop in te springen.
U kunt de folder achterin de kerk vinden bij alle andere documentatie.

Lidwien Meijer

Filmbeelden en foto's op Internet
Op onze website zijn bij wijze van proef enkele filmbeelden geplaatst, die zijn geschoten op 3 juni j.l., bij de viering met het Oeral Kozakkenkoor. Verder zijn er (na enkele maanden uitstel) enkele kleinere en grotere fotoreportages geplaatst. Over het Kozakkenkoor, de communicantjes, de speurtochten door de kerk voor basisscholieren, de rommelmarkt, palmpasen, de werkzaamheden aan het dak, etc. En oude foto's van de kerk en parochie. Van harte aanbevolen!

Jubileum
Vrijdag 15 juni 2007 was het 50 jaar geleden dat pastoor R.M. Kuypers tot priester werd gewijd.
Wij feliciteren hem van harte met dit heugelijke feit!

[naar boven] 


GK2007-nr7-08     [naar boven]

Zondag 1 juli
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, Engeline Schellekens – de Bruijn, Piet Schellekens, overleden ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 8 juli
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, overleden ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, overleden ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, overleden ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 15 juli
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 22 juli
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Willem van der Pas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van
't Zelfde.

Zondag 29 juli
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven] 


GK2007-nr7-09     [naar boven]

Zondag 1 juli 
13e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: Pastoor W. Froger
1 Koningen19,16b+19-21 / Lucas 9,51-62

Iemand zei tegen Jezus: "Ik wil u volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen." Jezus antwoordde: "Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het koninkrijk van God." Lucas 9,61-62
Zoals op het Heilig Hartfeest is aangekondigd, zal er voortaan na elke zondagsviering in de pastorie gelegenheid zijn tot het drinken van een heeerlijk kopje koffie of thee. En het maken van een praatje!
U komt toch zeker ook?

Dinsdag 3 juli 
H. Tomas, apostel

Vrijdag 6 juli 
Eerste Vrijdag
H. Maria Goretti

Zaterdag 7 juli 
H. maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch

Zondag 8 juli 
14e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Jesaja 66,10-14c / Lucas 10,1-12+17-20

Toen wees de Heer nog tweeënzeventig andere leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hijzelf nog komen zou. Lucas 10,1
U wordt gevraagd mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International. Na de Mis staan de medewerkers achter in de kerk om u  het benodigde materiaal aan te reiken. Bij voorbaat dank! In de pastorie staat na de Mis voor alle kerkgangers een heerlijk kopje koffie of thee klaar!

Maandag 9 juli
 
HH. Martelaren van Gorcum
Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur.

Woensdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa

Donderdag 12 juli 
Om 09.30 uur eindviering St. Jozefschool, iedereen is welkom!

Zondag 15 juli 
15e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.
Voorganger: mevr. Corry Smits
Deuteronomium 30,10-14 / Lucas 10,25-37

Jezus vroeg de wetgeleerde: "Wie, de priester, de Leviet, of de Samaritaan is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van rovers was gevallen?" De wetgeleerde antwoordde: "Hij die de man barmhartigheid heeft bewezen."  Lucas 10,36-37a
Na de viering: koffie/theedrinken in de pastorie!

Maandag 16 juli
H. maagd Maria van de berg Karmel

Zondag 22 juli 
16e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: Pastoor W. Froger
Genesis 18,1-10a / Lucas 10,38-42

Jezus ging een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving hem. Zij had een zuster die Maria heette. Maria kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Lucas, 10,38 40a
Na de viering: koffie/theedrinken in de pastorie!

Maandag 23 juli 
H. Birgitta, patrones van Europa (zie onder Heiligen)
80ste Verjaardag van de bisschoppelijke wijding van onze "Steenen" Heilig Hartkerk.

Dinsdag 24 juli
H. Christoffel

Woensdag 25 juli
H. Jacobus, apostel (Santiago de Compostella)

Donderdag 26 juli
HH. Joachim en Anna, ouders van de H. maagd Maria

Vrijdag 27 juli
Z. Titus Brandsma

Zondag 29 juli 
17e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastor Lidwien Meijer
Genesis 18,20-32 / Lucas 11,1-13

Ik zeg jullie: "Vraag en het zal jullie gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal je worden opengedaan." Lucas 11,9
Na de viering: koffie/theedrinken in de pastorie!

Dinsdag 31 juli 
H. Ignatius van Loyola

Vrijdag 3 augustus 
Eerste Vrijdag

Zaterdag 4 augustus 
H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars

Zondag 5 augustus
18e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B.
Prediker 1,2;2,21-23 / Lucas 12,13-21

Jezus zei tegen de mensen: "Pas op voor iedere vorm van hebzucht!" Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet."  Lucas 12-15
Na de viering: koffie/theedrinken in de pastorie!

Maandag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer

Woensdag 8 augustus 
H. Dominicus

Donderdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis,
Edith Stein

Vrijdag 10 augustus
H. Laurentius, patroon van ons bisdom

Zaterdag 11 augustus 
H. Clara

Zondag 12 augustus
19e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastor Lidwien Meijer
Wijsheid 18,6-9 / Lucas 12,32-48

"Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van de bruiloft om hem, als hij thuiskomt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen." Lucas 12,35-36
Na de viering: koffie/theedrinken in de pastorie!
Denkt u eerst nog even aan de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International?

Dinsdag 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe

Woensdag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming           Hoogfeest

Donderdag 16 augustus 
H. Tarcisius

Vrijdag 17 augustus 
H. Jeroen

Zondag 19 augustus
20e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: Pastoor R.M. Kuypers
Jeremia 38,4-6+8-10 / Lucas 12,49-53

"Ik kwam om vuur op aarde te brengen en wat zou ik graag willen dat het al brandde." Lucas 12,49
Na de viering: koffie/theedrinken in de pastorie!

Maandag 20 augustus 
H. Bernardus

Dinsdag 21 augustus 
H. Pius X

Woensdag 22 augustus
H. maagd Maria, koningin

Donderdag 23 augustus 
H. Rosa van Lima

Vrijdag 24 augustus 
H. Bartolomeüs

Zaterdag 25 augustus
H. Lodewijk (Louis IX, koning van Frankrijk)

Zondag 26 augustus
21e Zondag door het jaar
Miva-zondag
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met orgelspel en samenzang.
Voorganger: diaken J. Collignon
Jesaja 66,18-21 / Lucas 13,22-30

"Ze zullen komen van oost en west, van noord en zuid, en aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Let op, laatsten zullen eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn." Lucas 13, 29-30
Na de viering: koffie/theedrinken in de pastorie!

Maandag 27 augustus 
H. Monica, moeder van de H. Augustinus

Dinsdag 28 augustus 
H. Augustinus

Woensdag 29 augustus
Marteldood van de H. Johannes de Doper

[naar boven]


GK2007-nr7-10     [naar boven]

Zondag 5 augustus
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Johanna Hersbach, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 12 augustus
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, overleden ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, overleden ouders Hersbach – Thijsen, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, overleden ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Piet Schellekens, Engeline Schellekens – de Bruijn,  overleden ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.,

Zondag 19 augustus
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 26 augustus
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van het bruidspaar Van Duyn – Heinsbroek,  Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Willem van der Pas, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]GK2007-nr7-11     [naar boven]

Reorganisatie parochies in bisdom Rotterdam
Op maandag 4 juni is een delegatie van ons kerkbestuur aanwezig geweest op een door het bisdom belegde bijeenkomst. Wij bevonden ons in het gezelschap van kerkbestuursleden van tientallen parochies uit het zuidelijk deel van ons bisdom. Verder was de complete top van het bisdom aanwezig, inclusief bisschop Van Luyn. Doel van de bijeenkomst was het inventariseren en verwerven van draagvlak voor komende ingrijpende veranderingen. Hieronder in grote lijnen een verslag van deze avond.

Het bisdom ziet zich geconfronteerd met twee hoofdproblemen. Ten eerste het sterk inkrimpende bestand aan pastorale beroepskrachten, met name  priesters. Ten tweede het afnemend aantal katholieken. (En daarmee samenhangend, een teveel aan kerkgebouwen.)
Het eerste probleem hoopt het bisdom op te lossen door middel van schaalvergroting: parochies worden samengevoegd tot een cluster, waardoor de pastorale beroepskrachten minder van hun tijd hoeven te besteden aan het besturen van kleinere eenheden en meer aan pastoraal werk kunnen toekomen. De pastorale zorg binnen zo'n cluster staat onder leiding van een pastoraal team, bestaande uit enkele beroepskrachten (priesters, diakens, pastorale werkers).
Als oplossing voor het tweede probleem wil het bisdom de missionaire daadkracht van de katholieke kerk vergroten. Waarmee de terugloop van het katholicisme in onze streken zou moeten stoppen. Volgens het bisdom kan dit slechts indien de reorganisaties niet teveel tijd in beslag nemen, zodat de vrijwilligerkaders in de parochies niet al hun energie zien opgaan in langdurige en moeizaam verlopende samenwerkingsprocessen. Maar hun energie kunnen steken in het naar buiten treden als een geïnspireerde katholieke gemeenschap.

Om het bovenstaande te bereiken, wil het bisdom grote stappen nemen en binnen 2 à 3 jaar de huidige 140 parochies samengebracht hebben in ongeveer 25 clusters, elk geleid door een pastoraal team. Alle vraagstukken en oplossingen, zoals de benoeming van pastorale beroepskrachten en het afstoten van kerkgebouwen, zullen nog slechts in clusterverband worden bekeken. En in tegenstelling tot het afgelopen decennium, waarin het bisdom de parochies uitnodigde om onderling samenwerkingsverbanden aan te gaan, neemt het bisdom nu zelf de regie in handen.

Het bisdom liet verder op de bijeenkomst weten dat het ideaal van een 'pastorale-beroepskracht-in- de-nabijheid' niet meer is te realiseren. Om toch voldoende de plaatselijke pastorale zorg te kunnen invullen, ziet het bisdom een taak weggelegd voor  onder meer plaatselijke pastoraatgroepen en gebedsleiders. De term die het bisdom hiervoor gebruikt is schaalverfijning. Waar gewenst kunnen de plaatselijke gemeenschappen aan het pastorale werk invulling geven vanuit hun eigen katholieke kleur of identiteit.

Tot slot van de bijeenkomst deed bisschop Van Luyn een dringende oproep om elkaar voor de toekomst enthousiast te maken. Alleen dan heeft het complexe proces kans van slagen. Het bisdom wil hiertoe graag in dialoog blijven met de parochies over de uitvoering van het beleid en niet – zoals elders in West-Europa gebeurt – simpelweg dictaten opleggen aan parochies omtrent kerksluitingen. Maar, zo zei hij, het bisdom heeft wel een eigen verantwoordelijkheid. Niets doen en de zaken op hun beloop laten is geen optie. In dit laatste konden alle aanwezigen zich wel vinden.
Dit najaar zal het bisdom met een uitgewerkt plan over clustervorming komen, waarna weer contact zal worden gezocht met de parochies.

Henry de Wolf

[naar boven] 


GK2007-nr7-12     [naar boven]

Het bisdom Rotterdam heeft onlangs een goed woordje gedaan voor onze parochie. Een charitatief fonds, benaderd door onze Vriendenstichting om een financiële bijdrage, had informatie opgevraagd. Daarop schreef het bisdom een lovende brief, waarvan het kerkbestuur een kopie heeft gekregen. 
In de brief laat het bisdom weten dat onze parochie zich na het dekenale advies om de kerk te sluiten, juist positief ontwikkelt: de interne pastorale opbouw en de activiteiten voor de directe omgeving (de wijk) hebben flinke impulsen gekregen. Ook prijst het bisdom de contacten tussen onze parochie en de RK-basisscholen.
Het bisdom is reëel en noemt ook punten die aandacht behoeven: de achterblijvende samenwerking met andere parochies, het vele werk dat gevraagd wordt van de vrijwilligers en de financiële draagkracht van de parochie. Aan deze punten wordt door onze parochie momenteel hard gewerkt!
Conclusie: een 'rapport' waar we best een beetje trots op mogen zijn en dat laat zien dat wij als parochie een goede weg bewandelen!

Henry de Wolf

[naar boven]GK2007-nr7-13     [naar boven]

Bedevaart naar Kevelaer in augustus
De Haagse Bedevaarten organiseert vanuit de Randstad een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de Troosteres der Bedroefden wordt vereerd.
Kevelaer biedt allereerst de genade en de moederlijke troost van Maria, mooie kerkelijke plechtigheden, inspirerende predikaties, goede gastvrijheid, interessante christelijke kunstwerken, stilte voor persoonlijk gebed rond de Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend drankje en goede hotels met een familiaire sfeer. Gaat u mee?!

Driedaagse bedevaart: 16 – 18 augustus 2007
Op donderdag 16 augustus a.s. wordt met meerdere bussen vanuit Naaldwijk, Kwintsheul, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Hazerswoude, Alphen aan de Rijn, Bodegraven, Rotterdam en Schiedam vertrokken. De bedevaart wordt begeleid door priesters en diakens. Het programma in het Mariaoord Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna in de Kaarsenkapel de bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden.
's Avonds is er een plechtige Hoogmis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer. De eerste dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel.
Op vrijdag wordt na de ochtendmis de Kruisweg overwogen. Die middag wordt in de basiliek een plechtig Lof met Sacramentsprocessie gehouden. ’s Avonds is er een gezellige avond met een kopje koffie en een drankje. Na de ochtendmis op de derde en laatste dag (zaterdag) wordt afscheid genomen van Kevelaer. Aan het eind van de middag bent u weer thuis.

Eéndaagse bedevaart: 17 augustus 2007
U kunt ook deelnemen aan de ééndaagse bedevaart naar Kevelaer op vrijdag 17 augustus a.s. U vertrekt dan 's ochtends uit Leiden, Den Haag, Delft of Rotterdam naar Kevelaer. In het Maria-oord wordt aangesloten bij de daar al aanwezige pelgrimsgroep. Na aankomst wordt de Kruisweg overwogen. Na de lunch wordt de eucharistie gevierd. De dag wordt afgesloten in de basiliek met een plechtig Lof met Sacramentsprocessie. Aan het begin van de avond vertrekt u weer huiswaarts.

Jongerenreis: door en voor jongeren
(16 – 18 augustus of 17 augustus 2007)
Speciaal voor jongeren van 15 t/m 30 jaar wordt een jongerenbedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Een driedaagse of eendaagse reis door en voor jongeren. De jongeren hebben een eigen programma. En op sommige momenten sluiten zij zich aan bij de andere pelgrims. Naast Kevelaer wordt een excursie naar Xanten gemaakt, hebben de jongeren eigen gebeds- en eucharistievieringen, die worden verzorgd door en voor jongeren. Ook is een themagesprek met de begeleidende priester Marc Hooyschuur in het programma opgenomen.

Meer informatie?
Achter in de kerk liggen brochures met meer informatie over deze bedevaart. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u (ook) contact opnemen met de Haagse Bedevaarten,
de heer Dj.G.C. Bracke, Weena 1053,
3013 AL  Rotterdam (telefoon: 010-4149577) of mevrouw L.E.M. de Vries-Blom (telefoon: 070-3940588).
Of kijk op het internet: www.bedevaart.nl

[naar boven]

 
GK2007-nr7-14     [naar boven]


Dankwoord voor pater Saris SDB (uitgesproken namens het kerkbestuur in de viering van 13 mei 2007)

Beste pater Saris, wij willen u oprecht bedanken voor al hetgeen u in de afgelopen acht jaar in onze parochie heeft gedaan.

U bent op 12 december 1999 voor het eerst bij ons voorgegaan in de H. Mis, nadat medebroeder pater Lieberom SDB, onze pastoor indertijd, op 11 juni 1999 afscheid had genomen.
In de Gorzenklok van april 2000 was er een oproep om een groepje te vormen voor geloofsgesprekken. Naar aanleiding van een discussie – na de Mis – over een preek van u (hetgeen hij zeer goed kan), kwam deze groep van de grond onder uw bezielende leiding.

Te beginnen op 20 september 2001 vonden deze bijeenkomsten elke derde donderdag van de maand plaats. Met plusminus 10 tot 20 aanwezigen. Regelmatig was er daarna nog een gezellig samenzijn. Het (helaas) laatste geloofsgesprek had plaats op 17 november 2005 (totaal 45 keer).

Verder was u intens betrokken bij de voorbereiding van de Gezinsmissen, de Eerste Communie en het H. Vormsel.
Tot slot willen wij u nogmaals dank zeggen voor uw grote en waardevolle bijdragen en ik wil graag besluiten met pater Saris'  favoriete motto: verbeter de wereld op de plaats waar je staat.

Nico de Leede

[naar boven]

 
GK2007-nr7-15     [naar boven]


De medewerkers van De Gorzenklok wensen alle lezers ´n zonnige vakantie!

[naar boven]GK2007-nr7-16     [naar boven]Het juiste woord op de juiste tijd!

[naar boven]GK2007-nr7-17     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter:
 
Nico de Leede
tel. 059 - 7 33 39 42
 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:
 
Henk de Heer, Hans Ronteltap,
Ben Schueler, Henry de Wolf 
lay-out en druk:  Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]

<=terug