Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK APRIL 2009     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 april 2009, 21e jaargang nr.04

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK APRIL 2009

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Familieberichten
  4 - Zonnebloem
  5 - Misintenties april
  6 - Bijzondere vieringen: Palmpasen
  7 - Oproep: schoonmaakploeg
  8 - Nieuws: rommelmarkt, Gorzenklokken uit 1935, nieuwe e-mailadressen
  9 - Communiefeest: verslag bijeenkomsten 1 t/m 3
10 - Agenda april
11 - Boeken: het zwijgen van Maria Zachea
12 - Open Deur: kruisweg
13 - H.Hartkerk forever!
14 - Spreuk van de maand
15 - Paaswens
16 - Advertentie rommelmarkt 18 april 2009
17 - Vastenaktie
18 - Kerkbestuur: uitnodiging Openbare Vergadering 20 april 2009
19 - Humor in de kerk
20 - Achterflap             10 april 2009
            Goede Vrijdag
                       

Jezus werd in zijn laatste uren bijgestaan door de apostel Johannes, zijn moeder Maria en Maria Magdalena. Geheel rechts een Romeinse soldaat die Jezus bewaakte.

(Tekening door Wim Adolfs, die onze kerk begin jaren dertig met verschillende kunstwerken heeft verrijkt. Zoals de Apocalypsschildering, de grote Liduina-tableaus, altaarkandelaars en het schilderij van het H.Hart/Christus Koning.) 
Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK APRIL 2009

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug