Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug

RENOVATIE (GK2006-nr05-16)


Aan het werk voor de Heilig Hartkerk
De renovatie van de Heilig Hartkerk ligt nog steeds op koers. De financiering van alle plannen vordert gestaag, maar nog niet voor alle geplande uitgaven is geld; de eerste werkzaamheden zijn ondertussen uitgevoerd en opdracht voor meer werk wordt gegeven.

Dit bleek op donderdag 20 april, toen het kerkbestuur en de stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk een boekje opendeden over de renovatie van onze kerk. Het afgelopen jaar is er door beide instanties hard gewerkt aan de fondsenwerving en het vinden van goede maar goedkope aannemers om het werk uit te voeren. Ook is duidelijker geworden welke renovatiewerkzaamheden het hardst nodig zijn, zodat aan de hand van de binnenkomende gelden het renovatieplan steeds concreter vorm kreeg.

Vervanging glas-in-loodraam
Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden al uitgevoerd. Het betreft de vervanging van het glas-in-loodraam boven de zij-ingang van de kerk.

Vervanging leien op kerkdaken
In de komende weken zullen andere werkzaamheden worden aanbesteed, zo legde Louis van Poppel namens het kerkbestuur uit. Het gaat daarbij om het vernieuwen van de leien op kleinere daken van de kerk. Om precies te zijn: op de twee daken van het zogenaamde transept aan de linkerkant van de kerk en één aan de achterkant. Louis van Poppel kon trots melden dat er Franse Angers Trélaze Cottage op de daken komen, leien van de allerbeste kwaliteit die naar verluidt 80 jaar meegaan! Aannemer Toorenburg uit Den Haag gaat deze klus doen en mag daar 31.000 voor rekenen.
 
Stralers kerkverwarming
Een ander werk waarvoor binnenkort opdracht wordt gegeven, is de vernieuwing van de kerkverwarming. Het bestaande systeem loopt volgens de specialisten op zijn laatste benen.  Alle stralers worden vervangen en ook op het priesterkoor zal men in de toekomst kunnen profiteren van de verwarming door toevoeging van een extra straler. Hier is Wardenaar uit Zuid-Scharwoude de aannemer, die hiervoor een factuur mag sturen van bijna 21.000.

Kosten
Het vervangen van het glas-in-loodraam, de nieuwe leien en stralers en schilderwerkzaamheden aan de pastorie aan de pastorie betekenen voor de parochie een kostenpost van ruim 70.000.

Gat
Tot voor kort zijn kerkbestuur en Stichting Vrienden uitgegaan van in eerste instantie 150.000, en later 172.000 om onze parochiekerk weer pico bello te krijgen. Dat is ook het bedrag waar de fondsenwerving op gebaseerd is.
Aan de hand van de offertes die in de afgelopen tijd zijn uitgebracht, blijkt dit bedrag toch te laag te zijn begroot. Met name de bouwkundige werkzaamheden aan de kerk en toren vergen een grotere investering dan eerder werd aangenomen: in plaats van ruim 50.000, gaat het naar verwachting nu richting 140.000.
Louis van Poppel legde uit dat het verstandig is de werkzaamheden in met name de toren – galmgaten, betonnen vloer – en aan de goten van de kerk, nu direct mee te nemen. Uitstel kost geld. Een steiger bouwen doe je immers het beste maar één keer! Daarentegen lijkt de staat waarin de kerkramen verkeren nog voldoende om het enige jaren uit te kunnen houden. Daarom is besloten vervanging van de ramen uit te stellen, hetgeen de kosten van de totale renovatie met bijna 50.000 naar beneden brengt. In totaal zal de renovatie in de huidige plannen ruim 213.000 gaan kosten.

Pingping
Voorzitter Jan Bekkers van de Stichting Vrienden legde daarna uit hoe deze voor Heilig Hartparochiebegrippen toch wel heel forse uitgaven moeten worden gefinancierd. De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk heeft de afgelopen twee jaar 45.000 bij elkaar weten te brengen en gaat ervan uit dit jaar 15.000 aan dat bedrag te kunnen toevoegen. Een genereuze bijdrage daarin levert distilleerderij Nolet.
De parochie zelf is van plan maximaal 30.000 bij te dragen, geld dat de afgelopen jaren is weggezet als reservering voor groot onderhoud. In dat bedrag valt overigens ook een bijdrage van het bisdom, zo werd op 20 april bekendgemaakt. Zeer heuglijk nieuws, dat het bisdom een aanzienlijk bedrag meebetaalt aan de instandhouding van ons kerkgebouw.
Nog een andere instelling hecht dermate veel belang aan het gezonde voortbestaan van de Heilig Hartkerk, dat het wil bijdragen in de kosten: het De Grootfonds. Dit Schiedamse fonds, dat maatschappelijke doelen in de stad ondersteunt, draagt 16.000 bij. Dit overigens door bemiddeling van burgemeester Reinier Scheeres, die zo zijn meeleven met de parochie heeft weten om te zetten in klinkende munt.
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft al eerder maximaal 50.000 toegezegd, als er tenminste uit andere bronnen ook geld zou komen. Nu dit het geval blijkt, doet het Fonds zijn toezegging gestand.
Zo is er ondertussen dus al 156.000 bij elkaar voor de renovatiewerkzaamheden!

En nu
Geweldig nieuws voor alle betrokkenen bij de Heilig Hartkerk! In de oude begroting voor de renovatie zouden we de financiering daarvan met die 150.000 bijna rond hebben gehad, maar door de hoger uitvallende kosten resteert nu nog een gat van 57.000.
Geen reden om bij de pakken neer te zitten. De donateurs van de Stichting Vrienden hebben toegezegd vijf jaar lang hun jaarbijdrage te voldoen. Dat betekent dat zij in 2007 en 2008 naar verwachting nog 25.000 bij elkaar leggen. Daarom zou het gat al slinken tot 32.000. Om dát gat te dichten zijn nieuwe leden van de Club van 100 van harte welkom. Aan ieder van ons de schone taak om te kijken welke mensen wij nog kennen met hart voor de Heilig Hart. En dan actie te nemen. De stichting zal ondertussen ook niet stil blijven zitten en proberen bij andere fondsen middelen los te weken. 
Tot het zo ver is dat dat geld daadwerkelijk in de knip zit, worden de bouwkundige werkzaamheden uitgesteld. De parochie en de Stichting willen immers geen verplichtingen aangaan waar geen geld voor is. Maar wie had twee jaar geleden gedacht dat we op zo’n manier de renovatie van onze Heilig Hartkerk zouden kunnen aanpakken en dat zoveel mensen en instanties daarvoor het geld op tafel zouden willen leggen? Aan al deze mensen: nogmaals geweldig hartelijk bedankt! 

Ted Konings


U kunt nog steeds lid worden van de Club van 100. U kunt dit doen met behulp van het formulier achterin de kerk of via een e-mail bericht naar ondergetekende. Met uw lidmaatschap van de Club van 100 maakt u niet alleen de restauratie en onderhoudswerkzaamheden van onze kerk mogelijk, maar toont u ook dat u het voortbestaan van de Heilig Hartkerk van belang vindt. Ook éénmalige giften zijn welkom! (Rabobank 39.56.96.526 tnv: Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam)

Jolanda Konings
e-mail:
jolanda.konings@de-wolf.nl

<=terug