Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug

KERKBESTUUR (GK2006-nr05-04)

Vanaf 23 april 2006 is onze kerk een gebruiker rijker: "The English speaking catholic community of Christ our Redeemer" (de Engelssprekende katholieke gemeenschap van Christus onze Verlosser), in de wandelgangen "De Engelse parochie".

De Engelse parochie is in 1963 in Rotterdam opgericht en heeft zijn vieringen lange tijd aan de Walenburgerweg gehouden. Na vijf jaar in een kapel elders in Rotterdam te hebben gekerkt, vertrok de gemeenschap in 1989 naar de kapel in Huize Frankeland. De huidige voorgangers van de parochie zijn pater Engelbertink en pater Lieberom. De laatste was, zoals bekend, tot enkele jaren geleden pastoor in onze H. Hartparochie.
De Engelse parochie wisselt sterk van samenstelling. Sommige parochianen hebben de oprichting nog meegemaakt, andere zijn slechts enkele maanden in Nederland. Veel mensen zijn slechts tijdelijk in Nederland en verlaten de parochie als ze naar een ander land verhuizen.
Het wekelijkse kerkbezoek bestaat uit ongeveer 40 tot 80 mensen met net als in andere parochies een grote toename bij bijzondere kerkelijke gebeurtenissen, als Kerstmis, Pasen, Eerste Communie en Vormsel. Opmerkelijk is het grote aantal kinderen en jongeren dat wekelijks de vieringen bezoekt. Zo beschikt de Engelstalige gemeenschap nog over een aantal misdienaars!

De besluitvorming over het intrekken van de Engelse parochie in ons kerkgebouw is snel gegaan. In de kerkbestuursvergadering van maart werd gesproken over hun eventuele interesse om in ons kerkgebouw te komen kerken. In april bezocht een delegatie van de Engelstalige parochie onze bestuursvergadering en werd positief gesproken over een komst naar ons kerkgebouw. De week erop kwamen de penningmeesters van beide parochies tot overeenstemming en op onze parochieavond van 20 april is de huurovereenkomst getekend.
Inmiddels heeft de Engelstalige gemeenschap zijn eerste viering in onze kerk op 23 april gehouden, waarin namens onze parochie Lidwien Meijer hen hartelijk welkom heette. In onze viering van 30 april heeft de Engelstalige parochie zich voorgesteld aan onze parochianen.

De Engelse parochie is na de vieringen gewoon om informeel samen te zijn onder het genot van koffie, thee, gebak, brood e.d. In onze pastorie zullen de kerkgangers hiervoor gebruik kunnen maken van de pastoriezalen en de keuken. Om de Engelstalige gemeenschap de gelegenheid te geven op een 'christelijke tijd' hun bijeenkomsten te eindigen, heeft ons kerkbestuur toegestemd in het verzoek om hun vieringen in de nabije toekomst te verplaatsen van 11.30 naar 11.00 uur. Dit houdt voor onze eigen parochie in dat de aanvangstijd van onze vieringen met een kwartier zal worden vervroegd. Het kerkbestuur heeft hiertoe besloten na consultatie van enkele voorgangers en een aantal vrijwilligers. Ingangsdatum van de nieuwe mistijden zal zondag 2 juli zijn.

Tot slot: het kerkbestuur hoopt dat de intrek van de Engelse gemeenschap in onze kerk beide parochies en ons prachtige kerkgebouw tot voordeel zal strekken. U kunt gerust een keer deelnemen aan een viering van de Engelstalige parochie (andersom geldt dit natuurlijk ook).

Namens het kerkbestuur,
Henry de Wolf

<=terug