Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>   

MET BRANDEND HART (GK2006-nr07-02)

Zoals elk jaar in deze zomermaanden weer een dubbelnummer van onze Gorzenklok. In de maanden juli en augustus ligt voor een groot deel het sociale leven in ons land stil vanwege de vakanties. Een beetje geldt dat ook voor het kerkenwerk. Wel blijven de zondagse diensten doorgaan. En om die op een inspirerende manier elke zondag te vieren, komt veel kijken. Wat een zegen dat onze parochie daar toch maar in kan blijven voorzien, dankzij de inzet van diverse vrijwilligers, priesters en andere voorgangers!
Het wordt langzamerhand wel een vraag, hoe lang we dit kunnen vol houden. Kosten noch moeite worden gespaard om die centrale dienst aan de geloofsgemeenschap in stand te houden. Maar er doen zich ook ontwikkelingen voor die wijzelf niet in de hand hebben. Des te belangrijker om samenwerking te blijven zoeken met de andere parochies in Schiedam-Stad.
Na de vakantie gaan de verschillende kerkbesturen weer verdere stappen zetten om die samenwerking gestalte te geven en zo de voorwaarden te vergroten dat Schiedam een levendige rooms-katholieke gemeenschap houdt, waar velen zich bij thuis voelen en waar velen kracht kunnen putten om zelf de evangelische waarden in hun leven vorm te geven en die naar anderen uit te dragen. Want onze kerk is er niet voor zichzelf maar om, zoals het Vaticaans Concilie heeft gezegd, een licht te zijn voor de volkeren. Op onze maat gesneden wil dat zeggen om een bijdrage te leveren dat onze wijk, de Gorzen, voor alle bewoners een wijk is om van te houden en om graag in te wonen.

Voor al degenen die het gegeven is om op vakantie te gaan: geniet er van en doe krachten op om daarna 'de lasten van het gewone leven' weer op u te nemen.
Voor degenen die om wat voor reden dan ook niet aan vakantie kunnen toekomen: dat ook u een manier vindt om deze maanden goed door te komen en dat u,  als u op hulp van anderen bent aangewezen, betrokken medemensen ontmoet die uw last helpen dragen.

Laten we hopen dat we elkaar na de zomermaanden weer ontmoeten om de draad weer op te nemen in onze wijk en in onze Gorzenkerk, overeenkomstig de vertrouwde leus: samen sterk voor onze Gorzenkerk.
Voor u en al de uwen: Gods zegen, u toegewenst door

p. J.F. de Rooij scj , adm. Par.


<=terug  [inhoud]  verder=>