Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting

  
<=terug  [inhoud]  verder=>

OMSLAG (GK2006-nr07-01)

 

parochiecontact De Gorzenklok
JULI / AUGUSTUS
1 juli 2006, 18e jaargang nr.7


Let op:m.i.v. zondag
2 juli 2006
begint de Viering
om 09.45 uur!


Inzenden van de kopij voor het volgende nummer graag vr de 12e van de maand.

De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.


<=terug  [inhoud]  verder=>