Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

TERUGBLIK (GK2006-nr07-06)

Vrijwilligersavond
Ieder jaar op het feest van het Heilig Hart van Jezus worden onze vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige avond in de pastorie. Hiermee toont de parochie dankbaarheid jegens iedereen die zich inzet voor een levendige parochiegemeenschap!
Ook op het laatst gehouden vrijwilligersfeest (23 juni) zat het, wat de gezelligheid betreft, weer helemaal snor!  Niet één van de tradities die in de loop van de jaren zijn ontstaan werd overgeslagen: het Rad van Avontuur, de verloting van de paaskaars, het spel, de uitstekende verzorging, de drankjes, de hapjes (vooral die haring moeten we er in houden!).
Het spel was dit jaar een fotoquiz. Alle aanwezigen waren vooraf in de gelegenheid gesteld om een jeugdfoto van henzelf in te sturen. Deze werden genummerd tentoongesteld en het was de kunst om de juiste namen bij de foto's te vinden. Grappig is de constatering dat sommigen in de loop van de tijd nauwelijks veranderd zijn (Angelique Leerentveld en Anneke Bel), bij anderen herken je de gezichten aan de huidige gelaatsuitdrukkingen van hun kinderen (Toon de Leede en Hans Ronteltap). Weer anderen waren door een attribuut te herkennen (Ton Kester bij een oude 'broodfiets'). Maar het merendeel was toch moeilijker te herkennen. Een heel leuk spel, waarbij veelvuldig werd afgekeken!
En natuurlijk was er tussendoor genoeg tijd om met elkaar te praten en soms mensen eens van een geheel andere kant te leren kennen.
Aan allen die zo hard gewerkt hebben aan het laten slagen van deze avond (voorbereiden, catering, bediening enz.): hartelijk dank! Het was super!

<=terug  [inhoud]  verder=>