Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

MANTELZORG (GK2006-nr07-04)

Wat is mantelzorg?
Iedereen die zorgt voor een zieke of gehandicapte partner, kind, ouder, familielid, vriend(in), buur of bekende, is mantelzorger. De verzorgers vinden het hulp geven vanzelfsprekend en het kan veel voldoening geven. Maar soms is het zwaar, ontstaan er vragen en problemen of moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt. Waar kan de mantelzorger terecht voor informatie, advies, emotionele steun en praktische ondersteuning?

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kan iedereen terecht die mantelzorg verleent. Er is geen verwijzing of lidmaatschap nodig. Het Steunpunt biedt:

Informatie en advies
over ziektes, aandoeningen, voorzieningen, instanties, regelingen, patiëntenverenigingen, cursussen, activiteiten.

Emotionele steun
in de vorm van praten met iemand die begrijpt wat een mantelzorger tegen kan komen, deelnemen aan een lotgenotengroep, een bezoek brengen aan het mantelzorgcafé of aan specifieke voorlichtingsbijeenkomsten.

Praktische ondersteuning
door de weg te wijzen naar vrijwilligershulp; even tijd hebben voor iets anders dan alleen maar het (ver)zorgen; bekijken of professionele hulp inzetbaar is of dat er vakantie-mogelijkheden voor de mantelzorger zijn.

Elke laatste dinsdag van de maand zijn mantelzorgers van 10.00 tot 12.30 uur welkom in het Mantelzorgcafé, Broersveld 123 (inloophuis de Wissel). In juli is het Mantelzorgcafé gesloten.

Op dinsdag 7 november heeft voor de zesde keer de regionale Verwendag plaats. Dit is een (gratis) dagje uit voor mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Bel voor meer informatie het Steunpunt. Telefoon: 06-51694096. Of mail naar: mantelzorg.schiedam@zonnet.nl

<=terug  [inhoud]  verder=>