Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

GELOOFSCURSUS (GK2006-nr07-05)

Geloofscursus op komst!
Katholiek geloven…. wat en hoe

Vraagt u zich wel eens af hoe de sacramenten zijn ontstaan, hoe oud de bijbelverhalen zijn, wat de waarde is van bidden… allemaal vragen over ons geloof.
Vanaf oktober 2006 organiseren de katholieke parochies in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis een cursus. Het is een soort ‘basiscursus’ in katholicisme.

We zijn katholiek opgevoed. Dat wil zeggen dat we thuis, op school en vanuit de kerk zijn gevormd door ons katholiek geloof. Toch is er vaak weinig kennis, of de kennis is verouderd, soms ook nogal fragmentarisch. De cursus Katholiek geloven… hoe en wat probeert in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van ons rijke geloof te vertellen, zodat meer inzicht ontstaat en meer geloofsverdieping.
De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten. Iedereen die interesse heeft is welkom. De initiatiefnemers hebben mensen voor ogen die katholiek wilden worden, actieve katholieken die menen dat ze een ‘opfriscursus’ nodig hebben, ouders met jonge kinderen en ‘zoekende zielen’. In onze tijd zijn er immers veel mensen op zoek naar spiritualiteit.

Hoe verlopen de bijeenkomsten?
Verschillende wezenlijke thema’s zullen tijdens twaalf avonden de revue passeren, zoals: godsbeelden, de bijbel, bidden en vieren, de geschiedenis en de opbouw van de kerk, het kerkelijk jaar, de sacramenten, de heiligen.
Priesters en pastoraal werkers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zullen de inleidingen verzorgen. En het is fijn dat ook onze bisschop, Mgr. Van Luyn, bereid is om een avond te verzorgen!
De bijeenkomsten duren twee uur. Voor de pauze is er een soort lezing. Na de pauze is er gelegenheid voor reacties.
Het is de bedoeling dat de deelnemers alle bijeenkomsten volgen (tenzij men uiteraard door overmacht is verhinderd is te komen). Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de kerk uitgebreid bekeken.

Waar en wanneer wordt de cursus gehouden?
De avonden zijn op het ‘Kerkplein’, zo heet de ontmoetingsruimte van de Lucaskerk in Vlaardingen (Hoogstraat 26).
Aanvang 20.00 uur. Afsluiting 22.00 uur.
De data zijn: op de woensdagavonden 4 oktober, 18 oktober, 15 november, 29 november, 13 december, 10 januari ’07, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april.
De inleiders zijn: pastoraal werkers Kees Koeleman en Lidwien Meijer. Voorts Dick van Klaveren pr., Leo de Jong o.p., Koos de Rooij scj., Jan Jetse Bol msc., Mgr. A. van Luyn sdb.
Zij zullen allen één of twee avonden verzorgen.

Aanmelding
In de zomer komt er een folder over de cursus. Maar wie vragen heeft, of zich al wil aanmelden, kan dit doen via Lidwien Meijer.

Lidwien Meijer

<=terug  [inhoud]  verder=>