Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

HEILIG HARTKERK FOREVER (GK2006-nr07-07)

Samen sterk voor de Gorzenkerk

De vakantie nadert. Het aantal dagen met zomerse temperaturen neemt toe. Toch is er weer het een en ander te melden vanuit de verschillende werkgroepen. Samen is er wederom hard gewerkt om de parochiegemeenschap levendig te houden en diverse activiteiten op te zetten en uit te voeren.

Een afvaardiging van de keldergroep heeft onlangs een gesprek gehad met burgemeester Scheeres om mogelijkheden te bekijken om de kelder weer in gebruik te nemen. Het nieuwe college en enkele ambtenaren zijn op de hoogte van de beschikbaarheid van de kelder. Probleem blijft wel het kip/ei-verhaal. Verhuur van de kelder kan extra inkomsten voor de parochie betekenen, maar om de kelder te verhuren, dient er eerst te worden geïnvesteerd in een aantal basisvoorzieningen. We houden u op de hoogte.

Wellicht heeft u in de Liduina kapel en Maria kapel van de kerk de vruchten van de speurtocht gezien, die de kinderen van de beide groepen 7 van de Sint Jozef basisschool hebben gedaan. In de Liduina kapel hebben de kinderen een intentie bevestigd aan een roos (het symbool van Liduina). In de Maria kapel ziet u het knutselwerk: “De kerk, dat zijn wij samen.” De kinderen van groep 7 zijn al een stuk stoerder dan de kinderen van groep 3. Toch zijn ook zij steeds weer onder de indruk van de kerk en alles wat er te zien is.

De klas wordt bij elke speurtocht ingedeeld in kleine groepjes. De groepjes worden begeleid door ouders van de leerlingen. Ook deze ouders steken van de opdrachten en vragen regelmatig wat op! De speurtocht door de kerk was dan ook opnieuw een geslaagde activiteit te noemen. Ook het volgend seizoen zullen er weer klassen van verschillende scholen te gast zijn.

De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk gaat er volgens de laatste inzichten vanuit dat voor de restauratie van de kerk een bedrag nodig is van € 213.000,-. Met de investering vanuit eigen middelen door het kerkbestuur, donaties van diverse fondsen en het bedrijfsleven en natuurlijk de Vrienden van de Heilig Hartkerk, is er ongeveer € 156.000,-. bijeengebracht. Voor de resterende € 57.000,- zal de Stichting nieuwe fondsen benaderen, rekent de Stichting op haar Vrienden (komend jaar voor zo’n € 25.000,-) en zoekt de Stichting altijd nog nieuwe leden!

Ook u kunt nog steeds lid worden van de Club van 100. U kunt dit doen met behulp van het formulier achterin de kerk of via een e-mail bericht naar ondergetekende. Ook éénmalige giften zijn welkom! (Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam)

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

<=terug  [inhoud]  verder=>