Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>
 
DOOR U VOOR U (GK2006-nr07-08)

In het zomernummer van het oecumenisch tijdschrift Open Deur stond het volgende gedicht. Over de zomer, en dat je in de natuur, de schepping, de hand van God kunt zien.
Ik geef hem graag aan u door.

Een zomerpsalm

Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.

                 Alfred F. Bronswijk

Een heel fijne, zonnige zomer gewenst! Met veel kleuren, geuren, bloemen, vogelzang, mooie wolkenluchten en insecten (maar dit laatste niet te veelů).

Lidwien Meijer

<=terug  [inhoud]  verder=>