Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

VORMSEL (GK2006-nr07-09)

Op zondag 18 juni zijn 28 vormelingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis in de kathedrale kerk te Rotterdam gevormd.
Het was een lange, maar mooie Viering die muzikaal werd ondersteund door een goed jongerenkoor uit Maassluis, genaamd "to be continued".
De vormelingen kregen alle aandacht van bisschop Van Luyn tijdens het vormen.
Na de vakantie zal er voor de vormelingen een Viering van Dank gehouden worden in onze kerk. Tijdens die viering worden de kruisjes in de levensboom gehangen.
Hieronder leest u de ervaringen van drie vormelingen:

Het vormsel
Wij (Victoire, Marloes, Bart, Job, Bryan en Hoa-An) hebben zondag 18 juni ons vormsel gedaan. We vonden het heel erg leuk en spannend, omdat we nog nooit in die kerk geweest zijn.
Ik, Victoire, vond het leukst dat we met een kaars naar voren moesten lopen en het engst vond ik dat we met onze ouders naar de bisschop moesten lopen.
Ik, Marloes, vond het leukst dat we met ze allen heel veel plezier hebben meegemaakt en ik vond het toch wel eng dat we met je doopkaars door het middenpad moesten lopen.
Ik, Bart, vond het leukst de grapjes van de bisschop en het engst vond ik het voorlezen.
En wij denken dat de anderen het hier wel mee eens zijn en dat ze het ook leuk vonden. Wij vonden het in ieder geval wel leuk zoals in deze verhalen en meningen.
Geschreven door:
Marloes, Bart en Victoire (de andere kinderen konden er niet bij zijn.)

<=terug  [inhoud]  verder=>