Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

KERKBALANS (GK2006-nr07-10)

Actie Kerkbalans
De stand van de Actie Kerkbalans is op het ogenblik ruim € 11.000. Deze actie loopt in feite tot eind december, zodat dit nog geen definitieve stand is.
Uw giften voor deze actie zijn zeer welkom op het gironummer van het kerkbestuur (zie achterzijde Gorzenklok) o.v.v. 'actie kerkbalans'.
Het voortbestaan van onze kerk is er deels mee gemoeid.
Iedereen die al geschonken heeft en iedereen die dat alsnog van plan is: héél hartelijk dank!

<=terug  [inhoud]  verder=>