Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

VRIJWILLIGERS IN ACTIE-2 (GK2006-nr07-13)

De vorige aflevering is aandacht geschonken aan één van onze kosters. Dit keer stappen we over naar een vrijwilliger die in de catechese-poot van onze parochie werkzaam is. Zoals wellicht bekend heeft een parochie vier kerntaken: vieren (liturgie), leren (catechese), dienen (diaconie) en gemeenschapsopbouw. Het vrijwilligerswerk op het gebied van catechese, het verdiepen en doorgeven van ons geloof, wordt vooral gedaan door vrouwen. Niet vreemd dat we in deze aflevering bij een vrouw uitkomen: Mary de Kok.

Als ik Mary zie, moet ik altijd denken aan de opmerking die zij plaatste aan het eind van de eerste bijeenkomst ter behoud van ons kerkgebouw. Een beetje geïrriteerd zei ze destijds dat er nu wel veel plannen naar voren waren gebracht en over geldinzamelingsacties was gesproken, maar dat zij de suggestie had gemist om te bidden voor het voortbestaan van de kerk en parochie. Hiermee gaf zij blijk van een houding die goed bij onze parochie past: assertiviteit en vertrouwen in de Voorzienigheid.

Ongeveer 13 jaar geleden verhuisde Mary met haar gezin naar de Stadhouderslaan en werd ze  parochiaan van de Gorzenkerk. "Een fijne parochie, met een zelfde sfeer als mijn vroegere Martinusparochie; ik voelde me er direct thuis." In de Martinuskerk zong zij op het Martinerkoor en was ze actief in jongeren-gespreksgroepen. Deze groepen hielden zich onder meer bezig met  teksten en muziek voor vieringen. Uit deze periode kent zij Marian Bergwerf, destijds ook actief in de Martinusparochie. Tegenwoordig werken zij met José Olsthoorn en Annie Ronteltap samen in de groepen die de gezinsvieringen en de kindernevendienst gestalte geven.

Op de vraag wat haar aanspreekt in deze groepen, antwoordt Mary dat zij het belangrijk vindt om kinderen wat mee te geven. "En het zijn allemaal leuke vrouwen in deze groepen." Wel signaleert ze dat er aan de aansluiting van de thema's van de gezinsvieringen bij die van de basisscholen nog wel wat kan verbeteren. "We lopen met onze vieringen een beetje achter bij het programma dat de kinderen op school krijgen." Vorig jaar zijn de gezinsvieringen gekoppeld aan de lessen op de St.Willibrordus en de St.Jozef en wordt er ook in onze parochie gewerkt met de boekjes van Hemel en Aarde. Een goede zaak, maar de gezinsvieringengroep is nog een beetje zoekende naar een juiste invulling. Het nieuwe schooljaar zal ook voor de gezinsvieringengroep een nieuwe uitdaging zijn.

Mary is tevens één van de personen die de zo succesvolle speurtochten door de kerk voor basisscholieren hebben vormgegeven.  Een succes dat ook zijn keerzijdes heeft. Veel tijd gaat zitten in het produceren van de "glas-in-lood ramen", niet echt glas-in-lood, maar een doorzichtig vel met een raamstructuur dat overeenkomt met de grote glas-in-lood ramen in onze kerk.  Dit vel moet worden geplakt tussen twee bruine vellen, een werkje dat zij verschillende avonden per jaar met Jolanda Konings  en Claudia de Leede uitvoert. Honderden exemplaren moeten zij al hebben gemaakt. De scholieren kunnen met speciale gekleurde stiften hun eigen glas-in-lood ramen inkleuren, één van de favoriete bezigheden tijdens (en na) de speurtochten. En de parochie heeft zojuist een verzoek van een nieuwe basisschool gekregen om aan de speurtochten te mogen meedoen. "Misschien is het maken van de ramen iets voor de 12+Club", suggereert Mary, waarschijnlijk tegen beter weten in.

Mary voelt er wel voor om zich aan te melden als begeleider van de 12+/14+Clubs. Al haar kinderen zijn inmiddels gevormd en hebben de basisschool verlaten, wat aanleiding is om zelf ook in deze nieuwe fase mee te gaan.

De precieze reden is mij niet duidelijk geworden, maar ik mocht in dit stuk vooral niet vergeten te melden dat Mary volgend jaar 25 jaar getrouwd is. Misschien om te voorkomen dat haar man Cokke de datum vergeet? Of om mensen alvast een plekje te laten inruimen in hun agenda? Hoe het ook zij, graag voldoe ik aan dit verzoek. Bij deze!

Henry de Wolf

<=terug  [inhoud]  verder=>