Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

NIEUWS (GK2006-nr07-14)

Wijziging aanvangstijd zondagsviering
U hebt het al op andere plekken in deze Gorzenklok kunnen lezen: vanaf juli 2006 zal de zondagse viering beginnen om kwart voor tien (9.45 uur). Dit om onze medegebruikers van onze kerk de Engelstalige parochie ten dienste te zijn. Hun viering zal voortaan beginnen om 11 uur.
Wijzigingen van mistijden zijn in onze parochie geen noviteit. Wel is de laatste verschuiving alweer zo'n twintig jaar geleden. Aanleiding toen was de sloop van de Bethelkerk. En kerkgangers van deze gemeente konden nog niet terecht in de Bethelkapel. Om deze tijd te overbruggen waren zij in onze kerk te gast.

De kerkklok loopt weer prima!
In de vorige Gorzenklok hebben wij gemeld dat er een klokkenmaker naar de torenklok zou komen kijken. En niet vergeefs: de klok loopt weer als een zonnetje! Oorzaak was een afgesleten asje in het klokmechaniek. Hierdoor sloeg het uurwerk op onverwachte momenten enkele seconden over. En vele seconden worden minuten, vele minuten worden uren, etc. Passanten kunnen weer een blik naar boven werpen. Want wat is nu een Westerse maatschappij zonder nauwkeurig lopende klok?

Verwijdering lampen in de kerk
Vorige maand zijn twee grote cilindervormige lampen boven het altaar verwijderd. Deze hingen gedurende enige tijd als proef, maar konden om verschillende redenen niet bekoren. Momenteel wordt gestudeerd op andere oplossingen om onze voorgangers van voldoende licht op het altaar te voorzien.

Opruimactie in de pastorie
Op vrijdagavond 7 juli en zaterdag 8 juli zal een tiental vrijwilligers onder leiding van Ted Konings en Henny Leerentveld de pastorie opruimen. Dat het groot wordt aangepakt moge blijken uit de huur van een afvalcontainer. Begonnen wordt bij de begane grond en de boven liggende verdiepingen. Voor het opruimen van de kelder onder de pastorie - een klus apart - is nog geen datum geprikt.

Ramlila-werkzaamheden in de kelder
Hoewel de grote kelder onder de kerk nog lang niet is opgeknapt, wordt de ruimte soms verhuurd voor diverse werkzaamheden. Sinds enige tijd wordt er gebouwd aan enorme decors voor het openluchttheater Ramlila. Ramlila is de toneelvorm van het wereldberoemde millennia (!!) oude Indiase epos de Ramayan. In deze vertelling staan de waarden respect, gezinsrelaties en het leven in harmonie centraal.
Voor wie interesse heeft: deze 3-daagse muzikale en sprookjesachtige toneelvorm wordt binnenkort voor het eerst uitgevoerd in Nederland. Plaats van handeling: het Lloyd Multiplein aan de Schiehaven in Rotterdam (vlak bij de Euromast). Op 21, 22 en 23 juli zal de Schiedamse stichting Trisur deze voorstelling in het Hindi uitvoeren. De boventiteling en uitleg is in het Nederlands. (toegang: 3 euro) Voor meer informatie:
www.ramlila.nl.

<=terug  [inhoud]  verder=>