Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

SPREUK VAN DE MAAND (GK2006-nr07-15)

Beter dan de onwetenden zijn zij die boeken lezen,
beter dan dezen zijn zij die het gelezene onthouden,
beter dan dezen zijn zij die het gelezene begrijpen,
beter dan dezen zijn zij die aan het werk gaan.
(Indische spreuk)

<=terug  [inhoud]  verder=>