Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

LEZINGEN (GK2006-nr07-16)

Lezingen op komst
In het najaar zullen Lidwien Meijer en pater Leo de Jong o.p. weer twee lezingen aanbieden. De data zijn: dinsdag 10 oktober en 21 november. Aanvang lezingen: half 3.
Pater De Jong heeft Mozart als thema, in dit Mozartjaar, in het bijzonder de Vespers van Mozart.
Lidwien Meijer haakt in op het Rembrandtjaar. Rembrandt heeft veel bijbelse voorstellingen geschilderd. Zij zal daarvan vertellen en  er een aantal laten zien. Het schilderij: De verloren Zoon zal vooral belicht worden.
(ís Avonds zijn dezelfde lezingen in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk. Aanvang half 8.)

Er zijn plannen voor nog twee lezingen: over de achtergronden van de Da Vincicode (de tegenwoordig zo in de belangstelling staande speelfilm en het al eerder verschenen boek). Een tweede lezing zal over orgaandonatie gaan.
In het volgende nummer meer hierover.


<=terug  [inhoud]  verder=>