Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

HEILIGEN (GK2006-nr08-12)

HiŽronymus: priester en kerkleraar

Stridon (DalmatiŽ), ca. 340 - Bethlehem, 420

HiŽronymus werd tijdens zijn studie in Rome gedoopt. Op reis naar GalliŽ leerde hij in Trier het monnikenleven kennen. In 373 sloot hij zich samen met zijn vrienden Rufinus, Bonosus en Chromatius aan bij een religieuze gemeenschap in Aquileia. Kort daarna werd zijn verlangen naar zuiverheid en armoede zo groot dat hij naar de woestijn van Chalkis in SyriŽ trok om er in alle eenzaamheid God te aanbidden. Daar groeide zijn bijbelse en theologische kennis. In 379 werd hij in AntiochiŽ door bisschop Paulinus tot priester gewijd. Paulinus werd door bisschop Basilius van ketterij beschuldigd. Omdat paus Damasus hem verdedigde, reisden Paulinus en HiŽronymus, zijn theologisch adviseur, in 382 naar Rome. Daar had de paus een synode een belegd. Paus Damasus was onder de indruk van HiŽronymusí kennis en spiritualiteit en benoemde hem tot zijn secretaris. Ook gaf de paus hem de opdracht de bijbel in het Latijn te vertalen. HiŽronymusí vertaling kreeg de naam Vulgaat en had tot in de 20ste eeuw het grootste gezag. Na de dood van Damasus verliet HiŽronymus in 385 Rome. Invloedrijke geestelijken wensten hem niet als paus, omdat ze zijn ascetische opvattingen te radicaal vonden. Na omzwervingen door Palestina en Egypte vestigde HiŽronymus zich uiteindelijk in Bethlehem. Daar stichtte hij een mannenklooster en drie vrouwenkloosters. Tot aan zijn dood wijdde hij zich aan het schrijven van theologische en exegetische werken.

<=terug  [inhoud]  verder=>