Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

LEZINGEN (GK2006-nr08-10)

Lezingen over Rembrandt en Mozart
Dit jaar is het Rembrandtjaar én het Mozartjaar. Mooi om op in te haken, dachten pater Leo de Jong en Lidwien Meijer. Hun najaarslezingen gaan over deze twee grootheden van onze westerse cultuur.
Natuurlijk kun je niet alles gaan behandelen van Mozart en Rembrandt. Dat is ook niet interessant. Er zijn de afgelopen tijd al zoveel documentaires op de televisie geweest die dat pogen te doen. De sprekers zullen het zoeken in de beperking.
Lidwien zal aandacht schenken aan Rembrandt en zijn bijbelse voorstellingen, en haar verhaal toespitsen op één schilderij: de Verloren Zoon.
Pater De Jong zal drie stukken muziek van Mozart laten horen (uit de Vesper, uit de Missa Brevis en uit het Requiem) en deze vergelijken met liturgische muziek uit de Russisch orthodoxe traditie.

Op dinsdag 10 oktober is de lezing over Rembrandt. 's Middags is men om half 3 welkom in de pastorie van de H. Hartkerk. 's Avonds is dezelfde lezing in de St. Jan-Visitatiekerk, aanvang half 8.

Op dinsdag 21 november is de Mozartlezing. 's Middags weer in de H. Hartpastorie, om half 3 en ’s avonds in de St. Jan-Visitatie, ook weer om half 8.
Van harte welkom!

Lidwien Meijer

<=terug  [inhoud]  verder=>