Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

HEILIG HARTKERK FOREVER (GK2006-nr08-06)

Samen sterk voor de Gorzenkerk

Na de zomervakantie komen we weer langzaam in ons normale patroon. Zo ook het parochieleven. Tijdens de zomervakantie is er flink verder gewerkt aan de internetsite van onze kerk. U kunt de pagina bezoeken op het adres: www.heilighartkerk.nl. U moet er zeker eens een kijkje gaan nemen,  het is zeer de moeite waard. Meer erover leest u in deze Gorzenklok onder "Nieuws".

Begin juli is in de pastorie en tuin een uitgebreide opruim- & schoonmaakactie gehouden. Het resultaat mocht er zijn! Geweldig was het dat daarbij een flinke groep van de Engelse parochie de handen uit de mouwen heeft gestoken. Het contact en vooral de uitwisseling tussen de Engelse gemeenschap en de Heilig Harters groeit gaandeweg. Twee van onze organisten spelen zo nu en dan in de Engelstalige vieringen. Ook heel verheugend is het feit dat de oproep om versterking vanuit de schoonmaakploeg van onze kerk, niet voor niets is geweest. Enkele mensen van de Engelse gemeenschap hebben zich aangemeld om de schoonmaakploeg te versterken. Super!

In de afgelopen maanden hebben Wijkcentrum Zuid en de Heilig Hartkerk meerdere keren rond de tafel gezeten om te kijken hoe, ten dienste van de mensen in de wijk, de handen ineen geslagen kunnen worden. De contacten die er al eerder waren, onder meer voortkomend uit de parochieavond in april 2004 en het reguliere wijkoverleg, hebben nu ook geleid tot een concrete samenwerking. Allereerst is er een activiteit opgezet voor grootouders met hun kleinkinderen. Het betreft een hele week met uiteenlopende onderdelen zoals sport & spel en een speurtocht door de wijk. Bij dit laatste haakt onze kerk in. Het kerkgebouw is immers een van de meest gezichtsbepalende punten van de wijk. De grootouder-kleinkind dagen waren in eerste instantie bedacht voor de grote vakantie maar staan nu op de rol voor de herfstvakantie.
Verder bereikt zowel het wijkcentrum als de parochie regelmatig het signaal dat de zondagmiddagen voor ouderen zo 'leeg' kunnen zijn. Om in dit opzicht iets voor deze ouderen te kunnen betekenen, zal vanaf oktober één keer per maand een zondagmiddag activiteit voor ouderen in onze wijk worden georganiseerd in de zalen van de pastorie. Met de borrel/dansant die gehouden zal gaan worden, belooft het een gezellige middag te worden! Iedere oudere die een babbeltje wil maken, een glaasje wil drinken of een danspasje wil wagen, is welkom. Na drie maanden zal bekeken worden of we op de goede weg zijn. Zodra de exacte data bekend zijn, kunt u hierover lezen op onze internetsite en in de Gorzenklok van de komende maand. 

Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen, laten de nieuwste inzichten zien dat er voor de restauratie van ons kerkgebouw een bedrag van € 213.000,-. nodig is. De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk is er tot op heden in geslaagd om, met de investering vanuit eigen middelen door het kerkbestuur, donaties van diverse fondsen, het bedrijfsleven en natuurlijk de Vrienden van de Heilig Hartkerk, zo’n € 156.000,- bijeen te brengen. Er staat nog ongeveer voor € 57.000,- open. De stichting benadert op dit moment hiervoor nieuwe fondsen, rekent op haar Vrienden (komend jaar zo’n € 25.000,-) en zoekt nog altijd nieuwe leden!

Ook u kunt lid worden van de Club van 100 met behulp van het formulier achter in de kerk of via een e-mail bericht naar ondergetekende. Met uw lidmaatschap van de Club van 100 maakt u niet alleen de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden van onze kerk mogelijk, maar toont u ook dat u het voortbestaan van de Heilig Hartkerk van belang vindt. Ook éénmalige giften zijn welkom!
(Rabobank 39.56.96.526 tnv: Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam)

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail:
jolanda.konings@de-wolf.nl 

<=terug  [inhoud]  verder=>