Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

BEDEVAART (GK2006-nr08-05)

Ieder jaar in november organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam een speciale dag voor ouderen, zieken en gehandicapten in Nootdorp. Deze dag wordt gehouden op zondag 12 november 2006.
Na de feestelijke Eucharistieviering is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch.
's Middags is er een ontspanningsprogramma en aansluitend een Lof met zegening van de zieken.
Ook is er gelegenheid om in het 'winkeltje' artikelen te kopen uit Banneux.
Graag willen wij u uitnodigen aanwezig te zijn op deze dag ter afsluiting van het bedevaartseizoen van Banneux. Voor verdere informatie betreffende het programma, de kosten en opgaven kunt u onze brochure raadplegen. U kunt die aanvragen bij:
Mw. A. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 369 31 48
B.g.g.: Dhr. G. de Bruijn, tel. 070 320 58 72

<=terug  [inhoud]  verder=>