Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>

DOOR U VOOR U-1 (GK2006-nr08-04)

Gespreksgroep rouwverwerking
Sinds een jaar of tien organiseert de contactgroep rouwverwerking van de Raad van Kerken Schiedam jaarlijks een gespreksgroep. Deze groep is bedoeld voor mensen die rouwen om het verlies van een dierbare.
In oktober begint weer een nieuwe groep, die zeven keer samenkomt met maximaal acht deelnemers. Men komt bij elkaar om verdriet en boosheid te delen, om ervaringen uit te wisselen en om te bespreken welke plek je geloof heeft bij de verwerking.
De groep is bedoeld voor mensen die de eerste fase van de rouw achter de rug hebben. Dat betekent dat men kan deelnemen vanaf ongeveer één jaar na het overlijden van een dierbare.
Wie meer informatie wil en wellicht wil deelnemen aan de groep kan dit aangeven bij:
Lidwien Meijer, tel. 426 60 32 of bij
Trijny Hommel - Misker, tel. 426 98 71.

<=terug  [inhoud]  verder=>