Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>   

MET BRANDEND HART (GK2006-nr08-02)

Na een warme zomer begint deze maand het sociaal jaar weer op gang te komen. De scholen zijn weer begonnen en ook op kerkelijk gebied zijn er weer allerlei activiteiten van start gegaan. U kunt daarover verder lezen in deze aflevering van de Gorzenklok. U ziet dat er op verschillende gebieden mogelijkheden zijn om uw bijdrage te leveren aan het vitaal blijven van de parochie.
Zeker ook in onze Heilig Hartparochie hebben we grote behoefte aan vrijwilligers om het uitvoeren van de taken waar we voor staan, vol te houden. Rond de liturgie: er komt heel wat voor kijken om elke zondag een inspirerende kerkdienst te houden. De kerk moet er bijvoorbeeld netjes uit zien… en het schoonhouden gaat niet van zelf… Er moet een koster zijn, een bloemetje luistert de ruimte op, zonder koor geen gezongen dienst, lectoren zorgen voor een bredere betrokkenheid van parochianen bij de dienst. En bij bijzondere gelegenheden moeten er nieuwe liturgieboekjes worden gemaakt.
Door de week zijn er verschillende andere diensten, zoals uitvaarten en soms huwelijken, een enkele keer een doop. Daar is veel organisatie voor nodig en coördinatie, want alles en iedereen moet er wel op het juiste moment zijn en ieder moet weten wat zij of hij te doen heeft.
Op het gebied van de catechese doen we samen met andere parochies. Dit jaar niet alleen met die van Schiedam maar ook van Vlaardingen en Maassluis.
En dan is er ook de diaconie. Want de parochie  is er niet alleen voor zichzelf, maar heeft ook tot taak haar bijdrage te leveren aan de wijk. Hoe hieraan concreet gestalte moet worden gegeven, is nog voorwerp van overleg. De jaarlijkse Actie Solidaridad in de Advent en de Vastenactie in de Veertigdagentijd is iets. Ook de activiteiten van de Zonnebloem vallen er onder, al zijn die niet strikt parochieel gebonden. Er zijn nog andere mogelijkheden, maar die kunnen pas gerealiseerd worden als er mensen zijn die zich er voor inzetten.
En als het om vrijwilligers gaat, mogen we in onze parochie ook niet de redactie van de Gorzenklok vergeten. Zonder public relations kunnen we niet en ons parochieblad mag er zijn en, dat merken we regelmatig, wordt behoorlijk goed gelezen. Houden zo. En er is een heel legertje vouwers, nieters en bezorgers van het blad in heel de wijk.
Kortom: we starten deze maand weer een sociaal jaar, waarin we de zo mooi uitgezette plannen in het witboek kunnen gaan waarmaken. Laten we hopen dat we een stap in de goede richting zetten.
Dan dragen wij er toe bij dat we ons bestaansrecht bewijzen. En dat de leus "Samen Sterk voor onze Gorzenkerk" echt inhoud krijgt.
Voor u en al de uwen, ook deze maand: alle goeds en succes in uw leven en werk, ook op kerkelijk gebied.

pastor J.F. de Rooij scj, adm. par.

<=terug  [inhoud]  verder=>