Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting

  
<=terug  [inhoud]  verder=>

OMSLAG (GK2006-nr08-01)parochiecontact De Gorzenklok
SEPTEMBER
1 september 2006, 18e jaargang nr.8
zaterdag 30 september
 H. HiŰronymus


Inzenden van de kopij voor het volgende nummer graag vˇˇr de 12e van de maand.

De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.


<=terug  [inhoud]  verder=>