Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug  [inhoud]  verder=>
 
DOOR U VOOR U-3 (GK2006-nr08-16)

Vredesweek
Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 september 2006 organiseert het IKV samen met Pax Christi de landelijke Vredesweek. Het motto van de Vredesweek 2006 luidt: 'De ander, dat ben jij'. Daarmee sluit het thema nauw aan bij het thema 'Samen Verder' het motto van 2005 en bouwt het verder uit. Dat blijkt nodig, omdat de verwijdering tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland en eigenlijk in heel West Europa bepaald niet verdwenen is. Steeds zijn er incidenten die negatieve vooroordelen oproepen en groepen tegen elkaar opzetten.

Opening Vredesweek in Vlaardingen
De vredesweek wordt op zaterdag 16 september geopend in Vlaardingen met een debat. Piet Boekhoud (informateur gemeenteraadscollege Rotterdam; voorzitter CvB Albeda College), Mellouki Cadat (politicoloog) en Haci Karacaer (voormalig directeur Milli Görüs) reflecteren vanuit hun professionele achtergrond op de inhoud van het thema 'De ander dat ben jíj'. Het debat wordt geleid door burgemeester Bruinsma van Vlaardingen. Cabaretière Jetty Mathurin geeft op ludieke manier commentaar op het debat.

Daarna zijn er verschillende workshops, waarin goede voorbeelden gegeven worden op lokaal, landelijk en internationaal niveau hoe diverse oorzaken van spanningen verminderd of weggenomen kunnen worden. Aan het eind van de dag wordt de vredesweekfakkel symbolisch overgedragen aan jongeren die de volgende dag deelnemen aan de stadstour in Rotterdam. Op zondag is er een interreligieuze bijeenkomst.

Kinderen (10-14 jaar) in Vlaardingen kunnen de hele week de Vredesfabriek bezoeken, een interactieve tentoonstelling over oorlog en vrede, geweld en vrijheid, macht en tolerantie.

De Vredesweekbijeenkomst heeft plaats in het Albeda College aan de Buijs Ballotlaan 25 in Vlaardingen en duurt van 13.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer gegevens over activiteiten tijdens de Vredesweek, kijk op www.vredesweek.nl, bel naar Janet Borghuis via 070 3507100 of mail naar vredesweek@ikv.nl.

<=terug  [inhoud]  verder=>