Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


BISDOMFEEST OP 17 OKTOBER     <=terug

Het bisdom viert feest. Dit jaar bestaat het diocees Rotterdam vijftig jaar. Op 17 oktober is het de beurt aan de katholieken in groot-Rotterdam (het dekenaat Rijnmond) om dat met de bisschop en zijn medewerkers mee te vieren.

              

Thema van de festiviteiten is ‘Veelkleurig kerk-zijn in Rijnmond’. Deken André Bosman licht dit toe door te stellen dat er in de vijftig jaar van het bestaan van het bisdom in deze regio veel is veranderd. ,,In al die jaren heeft de kerk een instroom gekend van buiten. Vanuit Brabant en Limburg, vanuit mediterrane landen en nu vanuit de hele wereld. We zijn een veelkleurige kerk, waarin vele tonen klinken.’’

Die veelkleurigheid en vitaliteit zal tot uiting komen op het jubileumfeest met de parochies van het dekenaat. Dat vindt plaats op dinsdag 17 oktober 2006 in de Laurenskerk in Rotterdam, tussen 17.30 en 22.15 uur. Daarin een gebedsdienst, een maaltijdbuffet, aangeboden door verschillende culturele groepen, presentaties en muziek en dans.

Wilt u dit feest zelf meemaken, neem dan voor 5 oktober contact op met de secretaris van het kerkbestuur, Ted Konings (06-48405775, e-mail: tedko@xs4all.nl). Onze parochie heeft 25 plaatsen beschikbaar; bij een grotere belangstelling wordt geloot.

<=terug