Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


IMPRESSIES VIERING MET KOZAKKENKOOR     <=terug

Op 3 juni 2007 vond in onze kerk een eucharistieviering plaats met een Oosters Orthodox tintje. Deze viering is enkele jaren geleden samengesteld door Mgr. Bär, oud-bisschop van Rotterdam en pater Leo de Jong o.p.
In deze viering werd voorgegaan door de genoemde pater De Jong en door pastor Lidwien Meijer. Het Oeral Kozakkenkoor verzorgde de muziek met hun prachtige koorzang. De gehele viering is voorbereid in samenwerking tussen de twee parochies van het Heilig Hart en St.Jan de Doper/OLV Visitatie.
Op deze pagina enkele impressies van deze viering door middel van een tweetal filmpjes. Voor foto´s verwijzen wij u naar het fotoalbum van deze website: "20070603-Kozakken".


Het tweede deel van de eucharistieviering, de dienst van de Tafel, begint met
een processie met brood en wijn. Op deze wijze wordt symbolisch de intocht
van Jezus Christus binnen deze kerkelijke gemeenschap gevierd.
Lied tijdens het eucharistisch tafelgebed.

 

<=terug