Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


JAARVERGADERING STICHTING     <=terug

Jaarvergadering Vriendenstichting op 9 september 2007
De Stichting Vrienden van de H.Hartkerk en het Kerkbestuur laten u het volgende weten:

Op zondag 9 september 2007 zal - aansluitend op de zondagsmis van 9.45 uur - de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden in één van de ruimtes van het gebouwencomplex van de H.Hartparochie. Welke ruimte, is nog een verrassing. De informatiebijeenkomst begint rond 11.00 uur. Vanaf 10.45 bent u welkom in de pastorie.

Behalve de stand van zaken rond de fondsenwerving en de onderhoudsactiviteiten, zullen enkele plannen worden gepresenteerd over de heringebruikname van het souterrain (de bovengrondse "kelderruimte") onder de kerk. Verder zal de nieuwe voorzitter van het Comité van Aanbeveling bekend worden gemaakt.
Tijdens deze ochtend zullen diverse leden van het kerkbestuur en het stichtingsbestuur aanwezig zijn en er is dan ook uitgebreid mogelijkheid om vragen te stellen of om informeel van gedachten te wisselen.
Na de informatieochtend kunt u het jaarverslag van de stichting meenemen. Kopieën van het jaarverslag worden na de bijeenkomst achter in de kerk neergelegd. Ook kunt u het jaarverslag downloaden vanaf deze internetsite.

Alle donateurs van de Stichting hebben hiervan persoonlijk bericht gekregen. (Mocht u donateur zijn en geen bericht hebben ontvangen, laat dit dan even telefonisch of via een e-mail bericht weten aan ondergetekende). Alle belangstellenden zijn welkom!

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
tel: 010-4264417 / 06-51704863
e-mail:  jolanda.konings@de-wolf.nl

<=terug