Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


NAJAARSLEZINGEN 2007     <=terug

Er staan in het najaar van 2007 zeven lezingen gepland. Alle lezingen - op 1 uitzondering na - vinden plaats in de pastorie van de Heilig Hartkerk en zijn gratis toegankelijk. U bent van harte welkom!


Kerstmis in een Romaanse kapel te Rouen
Op woensdagavond 19 november, in de donkere dagen voor Kerstmis, neemt de heer Frans Rosier toehoorders mee naar een Romaanse kapel, alwaar onder de goddelijke klanken van het Weihnachtsoratorium van Bach het kerstverhaal wordt voorgelezen.

De lezingen zijn afkomstig uit de verschillende Evangeliën en worden afgewisseld met vanaf CD's ten gehore gebrachte vocale delen uit het Weihnachtsoratorium. Als derde element zullen op de geëigende plaatsen een aantal lichtbeelden van het kerstverhaal worden getoond, zoals die als plafondschilderingen aanwezig zijn in een oude Romaanse kapel uit circa 1100.
De avond start met "de dans van Jesaja", waarbij de profeet het uitjubelt: "Zie de maagd zal baren!!". Geëindigd wordt met "de doop in de Jordaan".

Deze bijzondere avond begint om 19.30 uur en het einde ligt rond 22.30 uur, met een pauze van een kwartier rond 21.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten, met een glas wijn, Franse kaasjes en stokbrood.
Tot 19 december a.s. in de pastorie!Twee lezingen over beelden van God

1) Elke golf is de zee. Over de God van de Benedictijn Willeges Jäger

Op woensdag 17 oktober vertelt pastor Lidwien Meijer over de standpunten van pater Willeges Jäger.
In 2001 kreeg pater Willeges een spreekverbod van Rome, onder meer vanwege zijn kijk op de verschillende godsdiensten, als gelijkwaardige wegen naar die ene God. Hij voelt zich diepgeworteld in de mystieke tradities van het christendom en is ook vertrouwd met de wijsheid van de Zenmeditatie. Ook de verworvenheden van de moderne natuurwetenschappen (kwantummechanica e.d.) tracht hij te integreren in zijn zienswijze rondom God.
In deze lezing zal Lidwien Meijer enkele belangrijke aspecten uit het werk van Willeges Jäger belichten. De lezing wordt ondersteund met een videoband waarop een interview met W. Jäger te zien is.

De lezing is ’s middags in het parochiezaaltje van de St. Jan de Doper-Visitatiekerk. Aanvang half 3. Kosten: een vrijwillige bijdrage.
’s Avonds bent u welkom in de kerk van de Nederlandse Protestantenbond, aan de Westvest (dus niet in de H. Hartpastorie, dit keer!!!). Aanvang 20.15. Zaal open om 19.45 uur. Kosten: 5,00


2) God en zijn/haar namen

Op woensdag 28 november geeft pater Leo de Jong een lezing over hetzelfde thema.
De namen van God komen van onze (menselijke) kant: strenge rechter, aanwezige, Vader/Moeder. In de geschiedenis heeft een hele ontwikkeling plaatsgehad in het ervaren en verstaan van God. Je komt dat in de bijbel ook tegen. Wat is kenmerkend in de ontwikkeling van onze godsbeelden?

De lezing is ’s middags in het parochiezaaltje van de St. Jan-Visitatie-kerk. Aanvang half 3.
’s Avonds bent u welkom in de pastorie van de H. Hartkerk. Aanvang half 8.
Kosten: een vrijwillige bijdrage.Pelgrimstocht naar de Elzas

Op de eerste vier woensdagavonden in oktober zal de heer Frans Rosier van de stichting Theophilus lezingen houden getiteld: “Pelgrimstocht naar de Elzas”.
De stichting Theophilus stelt zich onder meer ten doel het bevorderen van kennis van de bouwstijlen, bouwwerken en kunstwerken uit met name de Middeleeuwen

Een pelgrimstocht is niet slechts een middel om bezoeken te brengen aan fraaie locaties in de Elzas. Zeker, het is een prettige bijkomstigheid om mooie dingen te zien. En we zullen tijdens de zoektochten dan ook kennis kunnen nemen van prachtige gebouwen, beeldhouwwerken, muur- en plafondschilderingen en gebrandschilderd glas. Echter, een pelgrim gaat altijd op reis als "zoekend mens", die een aantal onderwerpen in zijn of haar hart meedraagt. Dankbaarheid, verlangen, zorgen, verdriet, vreugde, stilte, eenzaamheid, ….. Het gehele palet van menselijke emoties. En hoewel in gezelschap, zal de ware pelgrim in zichzelf bidden en mediteren. In onze pelgrimstocht zullen wij de ruimte nemen om hetgeen wordt ervaren, in eigen hart te overwegen, om te mediteren. Om dit te bereiken zal er op de pelgrimsavonden muziek ten gehore worden gebracht die past bij de getoonde lichtbeelden. En, de Romaanse mens kende de Psalmen als geen ander. Zij realiseerden zich heel goed dat ook de Christus, Gods Zoon, deze Psalmen bad en zong! Daarom zullen er tijdens onze pelgrimstocht ook enige Psalmen worden gebeden.

De Pelgrimstocht zal gedurende 4 woensdagavonden, op 3, 10, 17  en 24 oktober 2007 worden gehouden in onze pastorie. Aanvang 19.30 uur. Een half uur eerder staan koffie en thee voor u klaar. Op stevig schoeisel of met sandalen, iedereen is van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan!


<=terug