Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


DIACONACTION     <=terug


Wij jongeren uit de parochies St. Jan de Doper en Heilig Hart laten u weten met diaconaction mee te doen.
Wij vragen uw steun bij onze acties, te weten:

* tijdens de viering van zondag 18 november gaan de jongens buiten auto´s van kerkgangers wassen
* De meiden hebben een crèche ingericht voor kinderen van 0-6 jaar. Aanvang: 9.45 uur.
* Na de viering kunt u genieten van een door ons zelf gebakken taart bij de koffie.

Wilt u ons steunen door uw auto te laten wassen, uw kind in de crèche te brengen en een lekker stukje gebak te komen eten in de Heilig Hartkerk?

Met de opbrengst steunen wij de stichting van Astrid van Harmelen, die geld inzamelt voor de bouw en inrichting van een school van de Njogu-ini Primary School in nanyuki, Kenia.
Astrid heeft een boek geschreven: De avonturen van Simon Buki.
Voor meer informatie, klik op: http://vanharmelenfacilitymanagement.com/nieuws.htmWat is diaconaction?

Diaconaction is een naam die is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie.

Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt ten behoeve van mensen die wel een (materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. mensen in de kerken doen dat omdat ze dat van Jezus van Nazareth hebben geleerd.

Actie. Jongeren kunnen veel betekenen voor mensen in hun directe omgeving, door samen in actie te komen.

Diaconaction brengt die twee dingen bij elkaar: Jonge mensen zetten zich in voor mensen in hun eigen omgeving. Ze doen dat in (een deel van) het weekend van 16, 17 en 18 november 2007.

Jongerengroepen uit de kerken, maar ook van daarbuiten, kiezen zelf een project en voeren dat ook zelf uit.

Meer informatie over diaconaction: klik op: www.diaconaction.nl

<=terug