Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


PLANNEN KERKZAAL EN KELDER     <=terug

Vlak voor Kerstmis 2007 heeft het kerkbestuur een plan bekend gemaakt voor de aanpassing van de grote kerkruimte, de kerkzaal. Enkele maanden eerder, in september 2007, had het kerkbestuur aan de parochianen al een aantal plannen voor de grote kelder onder de kerk gepresenteerd. Over beide plannen kunt u op deze pagina meer lezen.

1) KERKZAALPLAN
Het plan voor een aanpassing van de kerkzaal heeft een aantal redenen.
* Ten eerste om bij een kleiner wordend aantal kerkbezoekers de zondagse kerkgangers dichter bij elkaar te laten zitten. De twee vieringen die in onze kerk op zondagochtend plaatsvinden (de Nederlandstalige en de Engelstalige) trekken gemiddeld tussen de 50 en 100 kerkgangers.
* Een ander voordeel van de kerkzaalaanpassing is dat de ruimte waar de kerkbanken worden verwijderd, kan worden gebruikt voor recepties, koffiedrinken in de pauze van concerten, inrichting van een leesruimte, etc.
* Met de aanpassing zal de kerkruimte voldoen aan enkele veiligheidseisen in geval van een calamiteit. Losstaande banken en tafels zullen immers ver zijn verwijderd van de vluchtroutes.
* Voor de gemiddeld 10 keer per jaar dat de kerkzaal volledig is gevuld met kerkgangers, zullen er extra stoelen worden bijgeplaatst op de ruimte waar de kerkbanken worden verwijderd. De capaciteit van onze kerk zal zelfs toenemen omdat een deel van de te verwijderen banken onder het linker zijkoor zal worden geplaatst. Hierdoor zal het aantal mensen dat gedurende enkele van de 10 bovengenoemde vieringen niet kan zitten, afnemen.
* De exacte invulling van dit plan is nog niet uitgewerkt. Zoveel mogelijk zullen in het bezit van onze parochie zijnde meubelen worden gebruikt. De wand zal demontabel zijn. 

STAND VAN ZAKEN 2012:
De open ruimtes zijn inmiddels beide gecreëerd. De eerste in 2010, de tweede in 2011.
Een aantal kerkbanken zijn verplaatst naar de open ruimte onder het linker-zijbalkon.
De ruimte tussen de overige kerkbanken is verkleind. 
Van de gemeente Schiedam is subsidie verkregen voor een kunstzinnig tussenscherm.
Ook de Vriendenstichting van de H.Hartkerk heeft toegezegd te zullen bijdragen.
In het voorjaar van 2012 hoopt de H.Hartbeheercommissie een plan te kunnen voorleggen aan de kerkgangers. 2) KELDERPLANNEN
De kelderplannen zijn voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is in onze grote kelder, in de wandelgangen aangeduid als de grootste kelderruimte van Schiedam. Al is kelder eigenlijk niet het juiste woord. Aan drie zijden ligt de ruimte gelijk aan de openbare weg. Deze plannen beogen de ruimte optimaal te benutten. Voor anderen en voor onze parochiegemeenschap. De huuropbrengsten moeten een belangrijke pijler worden om het financieel voortbestaan van onze prachtige kerk voor langere tijd te waarborgen.
Opties die zijn genoemd zijn: stalling voor caravans, fietsen, motors. Inrichting met filmzaal, kerkplein, zaaltjes, opslag. Kinderdagverblijf.
Heeft u suggesties: treedt in contact met Cokke Lansbergen: maticoba@xs4all.nl

STAND VAN ZAKEN 2012:
Er is al enige tijd geleden een huurder gevonden voor het souterrain, die de verbouwing op eigen kosten wil doorvoeren. Het bisdom Rotterdam heeft voor de verhuur al toestemming verleend. Al geruime tijd wordt er met de gemeente Schiedam overlegd om de getekende contracten te kunnen effectueren. Op dit moment (aanvang 2012) is nog geen termijn te noemen waarop er naar buiten kan worden getreden met het plan.
Op 6 oktober 2012 bracht de Schiedamse gemeenteraad, inclusief haar voorzitter burgemeester Leemhuis-Stout, een bezoek aan het souterrain van de H.Hartkerk, waar uitleg werd gegeven door bestuursleden van de Vriendenstichting. Lees meer...
(alle afbeeldingen zijn vervaardigd door Cokke Lansbergen, architect en lid van zowel de H.Hart-beheercommissie als de Vriendenstichting van de H.Hartkerk)

<=terug