Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


HEILIG HARTFEEST 2008     <=terug               "daar gaat mijn hart naar uit"

Op vrijdag 6 juni 2008, een week later dan volgens de liturgische kalender, werd in onze parochie het H.Hartfeest gevierd. Eerst met een kerkviering, muzikaal verzorgd door het Heilig Hartkoor. Voorganger was onze pastor, Lidwien Meijer.
Na de kerkviering verplaatsten de vrijwilligers zich naar de pastoriezalen, waar zij zich onder het genot van gebak, hapjes, drankjes (en de traditionele nieuwe haring!) konden vermaken.
Het programma kende de onderdelen "diashow", "verloting Paaskaars", "Haak in met Mary" en de "Petje op, petje af-quiz".


Diashow. Leden van de pastoraatsgroep spelen dia´s na zoals die geschoten hadden kunnen zijn gedurende het seizoen 2007-2008. Hierboven spelen zij in op de actualiteit met een vanwege het Europees voetbalkampioenschap 2008 verplaatste kerkbestuursvergadering . Spreekt hieruit soms enige jaloezie van de dames?


Diaserie: hectiek in de keuken, waar onze parochie en de Engelstalige gemeenschap gelijktijdig gebruik maken van de keuken. 

    
De paaskaars werd geloot door John Rieken. Even later was het verplicht meezingen met het Heilig Hart Feestlied.

 
Mary, verkleed als lid van de schoonmaakploeg van de kerk (waar ze daadwerkelijk lid van is), leidt de zang. Tekst: zie hieronder. Marian, Lidwien en Nico zingen vrolijk mee.

Heilig Hart Feestlied
(melodie: "Als de klok van Arnemuiden",
tekst: Mary de Kok)

Wees maar blij! Het gaat ook echt gebeuren.
Want wij zijn sterk en geloven met elkaar.
En ook Gods Geest die doet een handje helpen.
U helpt ons met een financieel gebaar!

Refrein:
Als de kerk hier in de Lekstraat
gerenoveerd, er weer puik bijstaat,
heerst er vreugde en vooral geen droefenis,
omdat de Gorzenkerk ons baken is!

Dankbaarheid is moeilijk uit te spreken.
Daarom dit feest, oprecht als "dank je wel".
Gezellig praatje met daarbij een hapje
of een drankje, trek maar aan de bel!

Refrein (2x)

  
Drie heren (Gerrit, Nico en Hans) in conclaaf. En in de kleine uurtjes wordt afgesloten met een borrel. Henry en Cokke praten en drinken na.

 "Hoe krijg ik dit dadelijk nog allemaal op(?)-
geruimd?" overpeinst onze koster, Margo.

<=terug